Onsdag 21 november 2018

Kulturstad utan kulturchef

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Skaras kommundirektör placerar kommunens kultur- och fritidsverksamhet under kommunikationsavdelningen. Han ser verksamheterna som en del av ortens besöksnäring.

Den anrika kulturstaden Skara, kommer inte längre ha en självständig kulturförvaltning i sin kommun.

Skara kommun tillsätter ingen ny chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Istället placeras nu verksamheten under kommunens centrala kommunikationsavdelning. Den lyder under kommundirektören.

-Ett av de uppdrag jag fick var att se över möjligheterna till att samla alla delar av vår verksamhet som har att göra med besöksnäringen. Det här är en del i det uppdraget, motiverar kommundirektör Gustaf Olsson sitt beslut i tidningen NLT.

Tidigare kulturchef Lars Lundgren tvingades i slutet av förra året lämna sin tjänst som kultur- och fritidschef. Nu anser kommunledningen att tjänsten inte behövs.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer