Tisdag 28 september 2021

Ny skrift lyfter fram kulturarv

Landets alla länsstyrelser har tagit fram en ny skrift som ska lyfta fram vårt kulturarv. Som till exempel Kata gård i Varnhem. Foto: Maria Vretemark
Landets alla länsstyrelser har tagit fram en ny skrift som ska lyfta fram vårt kulturarv. Som till exempel Kata gård i Varnhem. Foto: Maria Vretemark

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö. Från Västra Götaland är Kata gård i Varnhem med som exempel.

– Jag tror att kulturmiljön är både okänd och känd av alla. Kulturmiljön är något av kulturens ”ekosystemtjänst”, en bakgrundsservice som bidrar till variation och upplevelser men också till förankring och mening utan att vi riktigt förstår varför. Vi vill med rapporten lyfta fram och ge exempel på det omfattande och viktiga arbete med kulturmiljö som görs av Sveriges länsstyrelser i samarbete med en lång rad organisationer, företag och enskilda människor, säger Mats Herklint, länsantikvarie vid Länsstyrelsen Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Som exempel från Västra Götaland beskrivs satsningen på ett besökscentrum i Varnhem mellan Skara och Skövde – Kata gård.

– Det var en fantastisk berättelse om tiden före munkarna, som kom fram då platsen grävdes ut. Den har på flera sätt ändrat på historien om Sveriges kristnande och även på kvinnans roll under vikingatiden. Det var Kata som härskade på storgården, fortsätter Mats Herklint.

– Varnhem är en av länets och landets mest betydelsefulla platser med kunglig begravningskyrka och lämningarna efter det Cistercienserkloster som grundades under 1100-talet. I år görs en stor satsning på ruinen, faktiskt den största sedan 1920-talet. Hela trakten runt Hornborgasjön och Vallebygden är en fantastisk natur- och kulturmiljö, en tillgång till stor nytta för alla, avslutar Mats Herklint.

Publikationen finns i både tryckt och digital form och levereras till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet