Onsdag 21 november 2018

Ökat regionalt stöd till Skara skolscen

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Regionstyrelsen beslöt idag att bevilja Skara skolscen drygt 750 000 kronor för att återställa stiftelsens negativa egna kapital. Regionen vill se en genomlysning av stiftelsens ekonomi och verksamhet.

Stiftelsen Skara Skolscen har anhållit om ett ägartillskott från sina stiftare då det uppstått en förlust vid försäljning av stiftelsens fastighet Bromsen 1 i Skara., på knappt 1,1 miljoner kronor.

Stiftare är Västra Götalandsregionen och Skara kommun och enligt gällande avtal svarar regionen för 70 procent och Skara för 30 procent av stiftelsens kostnader.

Skara kommun har beslutat ge ägartillskott motsvarande sin andel. Regionens kulturnämnd har tillstyrkt att ägartillskottet på cirka 750 000 kronor ska beviljas.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet