Tisdag 21 augusti 2018

Rekordstor kulturbudget i Västra Götaland

Läckö Slott. Foto: Tore Hagman
Läckö Slott. Foto: Tore Hagman

Sveriges största regionala kulturbudget har klubbats. Totalt fördelar Västra Götalandsregionens kulturnämnd en och en halv miljard kronor inom kultursektorn år 2018.

Efter staten, så har Västra Götaland den största kulturbudgeten i Sverige. Nu har kulturnämnden antagit sin detaljbudget för 2018. Den omfattar knappt en och en halv miljard kronor.

Nämndens övergripande mål är att fler ska ges möjlighet att ta del av kulturlivet. Under 2018 sker detta främst genom treåriga uppdrag till tjugoåtta olika verksamheter. I alla uppdrag är det särskilt uttalat att verksamheterna ska vidga deltagandet i kulturlivet, främja kultur för barn och unga och att samverka med det fria kulturlivet och övriga civilsamhället.

Utmärkande satsningar i budgeten är höjningar av anslagen till Västra Götalandsregionens folkhögskolor med fyra miljoner kronor, för att medverka till fullföljda studier.

Anslaget till Göteborgs Symfoniker höjs med två miljoner kronor. Regionteater Väst, Vara konsterhus, Nordiska akvarellmuseet, Läckö slott, och Dans och teaterfestivalen ges också ramhöjningar för att verksamheterna ska kunna gynna nyskapandet.

Totalt omfattar budgeten 1 476 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet