Lördag 16 januari 2021

Skara skolscen får ägartillskott av regionen

Västra Götalandsregionen går in med 233 000 kronor för att täcka underskott i stiftelsen Skara skolscens underskott för 2019.

Stiftelsen Skara skolscen har av stiftarna Skara kommun och Västra Götalandsregionen begärt att stiftelsens underskott för 2019 ska täckas av stiftarna.

I det avtal som finns mellan stiftarna framgår att Skara kommun ska stå för 30 procent av stiftelsens kostnader och Västra Götalandsregionen för 70 procent.

Regionstyrelsen beslöt på tisdagen att stiftelsen får ett ägartillskott om 233 000 kronor för att täcka regionens del av 2019 års underskott.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer