Torsdag 9 juli 2020

Skara skolscen söker ökat stöd

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Skara skolscen ansöker om ökat anslag av Västra Götalandsregionen och Skara kommun för att täcka underskottet 2019  på 234 000 kronor.

Stiftelsen Skara skolscen begär i en skrivelse till regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen att regionen höjer det årliga anslaget till stiftelsen med 200 000 kronor från år 2020. Samtidigt begär stiftelsen at Skara kommun höjer sitt årliga anslag med 80 000 kronor. Samtidigt åtar sig stiftelsen att öka antalet studieplatser för att långsiktigt stärka skolans ekonomi.

Budgeten för 2019 byggde på ett noll-resultat. Men på grund av tillkommande pensionskostnader och minskat elevantal, gjordes ett underskott på 234 000 kronor, vilket stiftelsen också begär täckning för. Varav 164 000 kronor ansöks hos Västra Götalandsregionen. Resterande 70 000 kronor vill stiftelsen att kommunen betalar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer