Torsdag 23 mars 2023

Vara avgör om filialbibliotek

Idag avgör bildningsnämnden i Vara kommun om biblioteksfilialerna i Stora Levene, Kvänum och Vedum ska vara kvar.

Enligt tidningen NLT så talar det mesta för att filialbiblioteken får vara kvar tills vidare, men alternativa driftsformer ska utredas vidare.

Bildningsnämnden initierade under hösten en utredning om filialerna. De aktuella biblioteken är också skolbibliotek.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer