Måndag 23 juli 2018

Kulturordföranden i Skara vill sänka sitt arvode

Vänsterpartisten Martin Johansson blev nyligen ordförande i Skara kultur- och fritidsnämnd. Men uppdragets komplexitet och verksamhet motiverar inte nuvarande ordförandearvode, menar han. (Foto: Västergötlands museum, som delvis finansieras av Skara kommun)
Vänsterpartisten Martin Johansson blev nyligen ordförande i Skara kultur- och fritidsnämnd. Men uppdragets komplexitet och verksamhet motiverar inte nuvarande ordförandearvode, menar han. (Foto: Västergötlands museum, som delvis finansieras av Skara kommun)

Skara kommuns nyblivne kulturnämndordförande Martin Johansson (V) vill sänka sitt arvode.

Skara kommun gör en genomgång av kommunens arvoden och ersättningar till sina politiker. I samband med detta har nämndordförande fått ge sin syn på hur de ser på den framtida arvoderingen av uppdragen.

Vänsterpartisten Martin Johansson blev nyligen ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd. Han tycker att arvodet som ordförande i nämnden borde sänkas. Detta vore, enligt Martin Johansson, ”relevant utifrån uppdragets komplexitet och omfattning”, uppger tidningen Sklt.

Ordförandearvodet för kultur- och fritidsnämnden är i dagsläget drygt 5000 kronor i månaden.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer