Lördag 16 januari 2021

Omställningsstöd till körer

KOMPENSERAS. Med ett stöd är det tänkt att körer i Västra Götaland ska kompenseras för ökade kostnader i samband med coronapandemin.
KOMPENSERAS. Med ett stöd är det tänkt att körer i Västra Götaland ska kompenseras för ökade kostnader i samband med coronapandemin.

De fristående körerna i Västra Götaland drabbas hårt av konsekvenserna av coronapandemin. För att stötta körlivet i regionen utlyser Körcentrum Väst nu ett omställningsstöd på sammanlagt 250 000 kronor, där 25 körer får 10 000 kronor vardera.

Stödet är tänkt att kompensera för körens ökade kostnader i samband med coronapandemin, till exempel för uteblivna konsertintäkter eller hyra för större repetitionslokaler.

Vilka körer kan söka?

* Kören ska vara verksam i Västra Götalandsregionen.

* Kören ska drivas och vara registrerad som ideell förening.

* Kören kan vara medlem i något körförbund, rapportera sin verksamhet till ett studieförbund eller vara helt fristående.

Ansök redan i dag

I urvalet tas hänsyn till geografisk spridning. Observera att körer kopplade till huvudmän som Svenska kyrkan, institutioner eller skolväsendet inte kan söka omställningsstöd.

Omställningsstödet består av 10 000 kronor per fristående kör i Västra Götalandsregionen.

Sista ansökningsdag är 4 december 2020, men urvalsprocessen sker delvis utifrån ansökningsdatum. Ju snabbare ansökan kommer in, desto större chans är det alltså att just din kör får stöd.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet