Söndag 19 augusti 2018

Regionen satsar på kulturella och kreativa näringar

Kulturnämnden avsätter 2 miljoner kronor per år till program för kulturella och kreativa näringar.
Kulturnämnden avsätter 2 miljoner kronor per år till program för kulturella och kreativa näringar.

Kulturnämnden har beslutat att avsätta 2 miljoner kronor årligen till program för kulturella och kreativa näringar under programperioden 2018-2020. Programmet syftar till att skapa förutsättningar för en stark utveckling samt långsiktig och hållbar tillväxt av kulturella och kreativa näringar-sektorn i Västra Götaland.

Programmet för kulturella och kreativa näringar har tagits fram av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd för att gemensamt verka för att strategiskt näringslivsutveckla sektorn.

– Genom att satsa 2 miljoner årligen skapar vi förutsättningar för att stärka näringar som spel, musik och mediautveckling, säger Conny Brännberg (KD), ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Finansieringen av insatserna inom ramen för kulturella och kreativa näringar-programmet 2018-2020 delas mellan nämnderna. Kulturnämnden har beslutat att avsätta 2 miljoner årligen.

– Eftersom även regionutvecklingsnämnden satsar 2 miljoner innebär det att vi kan stärka en växande näring, säger Conny Brännberg (KD).

 Jobb och möjligheter

Kulturella och kreativa näringar är viktiga för att skapa framtidens jobb och nya möjligheter på framtidens arbetsmarknad. I Sverige står sektorn kulturella och kreativa näringar för 3,3 procent av BNP och har en tillväxttakt på cirka 5,5 procent. Ungefär 117 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. I Västra Götaland arbetar i dag cirka 7,1 procent i ”kultur- och upplevelsesektorn” och 2010 fanns det 7 340 företag inom kulturnäringarna som hade området som huvudnäring.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet