Söndag 26 maj 2019

Utgrävningar i Varnhem blir film

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Utgrävningarna vid Varnhems klosterkyrka blir nu film.

De senaste årens utgrävningar i regi av Västergötlands museum vid kyrkoruinen i Varnhem, har bjudit på många sensationella fynd. Bland annat har dateringen av undersökta gravar visat att kristendomen kom till Västergötland redan på 900-talet, alltså under vikingatiden, vilket ställer tidigare kunskap på ända.

My Lindberg, producent vid Scorpius Film och Television AB, har följt utgrävningarna sedan
första spadtaget i augusti 2005. Det omfattande och spännande filmmaterialet från utgrävningarna kommer nu
att resultera i en långfilm som kan visas på filmfestivaler runt om i Europa, det blir en
produktion för TV, en museifilm samt kortare filmsekvenser för hemsidor och marknadsföring av Varnhem.

Det är i grunden ett arkeologiskt filmprojekt som skildrar utgrävningarna i Varnhem, de sensationella fynden samt den efterföljande forskningen och nya historiska rön. Till detta fogas rekonstruktioner och dramatiserade inslag så att historien om människorna i Varnhem för 1000 år sedan kan göras levande för oss idag.

En nyckelperson i den filmiska berättelsen är kvinnan Kata som bodde på storgården i Varnhem under 1000-talets första hälft. Arkeologerna har funnit hennes grav och tack vare runristningen på gravstenen vet vi att hon hette Kata och var gift med Kättil.

Många olika forskare och experter medverkar i filmen, bland andra historieprofessorn Dick Harrison.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer