Onsdag 30 november 2022

110 år i politikens centrum

I år är det 110 år sedan som Carl Berglund Gimmene gård, Vättak socken i tidningen Landsbygden skrev uppropet ”Bröder låtom oss enas”. Uppropet syftade till att ena och stärka bönderna och landsbygdsbefolkningen och skapa en motkraft mot socialismens och högerns framfart. Det blev startskottet för bildandet av Bondeförbundet sedermera Centerpartiet.

Med liberala grundvärderingar tog Bondeförbundet sin utgångspunkt från landsbygdsbefolkningens, böndernas och småföretagarnas vardag. En av partiets grundpelare sedan bildandet är att stå upp mot centralisering. Beslut ska fattas på rätt nivå nära medborgarna och ta sin utgångspunkt i den enskilda individen. Med partiets mittenorientering och pragmatiska förhållningssätt i den svenska politiken har inget annat borgerligt parti under de senaste 100 åren haft ett lika stort direkt inflytande över riks, region/landsting och kommunpolitik. Det är också det borgerliga parti som ingått i flest regeringar eller haft ett organiserat samarbete med sittande regeringar sedan partiet bildades.

På flera punkter är och har partiet varit föregångare och på vissa har man också legat långt före innan frågorna blev allmängiltiga i den politiska debatten. 1962 lämnade Centerpartiet in den första miljömotionen i Sveriges riksdag, engagemanget för miljön och ansvaret för vad som ska lämnas över till kommande generationer har alltid vägt tungt. Så var det i den länge infekterade kärnkraftsdebatten, där ansvarsfrågan och kärnbränslets slutförvar var en av de bidragande orsakerna till partiets tidiga ställningstagande mot kärnkraft. Än i dag, 40 år efter kärnkraftsomröstningen har slutförvaret av kärnbränsle inte fått sin slutliga lösning.

Flera idag självklara välfärdsreformer har stöttats av eller tillkommit tack vare Bondeförbundet/Centerpartiet, värt att nämna är det allmänna barnbidragets tillkomst, införandet av flerbarnstillägg, utbyggnaden av föräldraförsäkringen i slutet av 1970-talet. Ett annat område som Centerpartiet under tidigt 1990 tal tog ställning för var bredband åt alla. När dåvarande partiledaren Lennart Daleus i valet 1998 talade om digital allemansrätt var det många som inte förstod budskapet. Idag är det en nödvändighet för att skapa likvärdighet mellan stad och landsbygd och fortfarande saknar många boende och företagare tillgång till bredband. Utan Centerpartiets engagemang för bredbandsutbyggnad hade de vita fläckarna varit betydligt fler.

Centerpartiets Kvinnoförbund är alltjämt Sveriges största kvinnoförbund och har haft en stor betydelse för kvinnornas framgångar i partiet. När Torbjörn Fälldin blev statsminister 1976 så fick fler kvinnor är tidigare statsrådsportföljer, bl.a. utnämndes Karin Söder till utrikesminister Sveriges första kvinna på den posten. 1986 blev hon Sveriges första kvinnliga partiledare.

Centerpartiet har under Annie Lööfs ledarskap lyckats att med utgångspunkt i partiets ursprungliga grundvärderingar förnya politiken. Partiet har en gedigen framtidsagenda, oavsett det gäller arbetet att skapa likvärdiga förutsättningar mellan stad och landsbygd, driva på för ett gott företagarklimat, stå upp för äganderättsfrågor, grundtrygghet för alla och en miljö- och klimatpolitik som är ansvarsfull mot kommande generationer.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.