110 år i politikens centrum

I år är det 110 år sedan som Carl Berglund Gimmene gård, Vättak socken i tidningen Landsbygden skrev uppropet ”Bröder låtom oss enas”.