Fredag 25 juni 2021

Ägarkoncentrationen kan hota demokratin

Nyligen meddelades att mediekoncernen Stampen med elva dags- och lokaltidningar i Västsverige däribland Göteborgsposten förvärvats av norska mediekoncernen Polarismedia tillsammans med NWT och VK Media koncernerna som minoritetsägare. Tidigare i år blev det också känt att VK Media med säte i Västerbotten förvärvat Norrtidningar med fyra dagstidningstitlar och stärker därmed sin dominans i norra Sverige. I Västsverige återstår endast några få självständiga dagstidningar där Skaraborgsbygden är en av dessa.

Att dagstidningsbranschen har utmaningar råder det ingen tvekan om. Det handlar om konkurrensen på den digitala nyhetsmarknaden, kostnaderna för distribution som ökar och konsekvenser av Postnords övergång till varannandagsutdelning. Kampen om annonsörer på en förändrad annonsmarknad och till detta ska läggas politisk osäkerhet kring presstödets framtid efter 2023. Detta är också återkommande motiv när nya medieaffärer tillkännages. Det finns idag en stark tro på att centralisering av resurser och även omöjliga samordningsfördelar är den allena rådande vägen framåt. Det finns en risk att den inslagna vägen sker på bekostnad av lokal journalistik, demokrati och försvaret av det fria ordet.

Regeringen gav redan 2002 ett uppdrag till Konkurrensverket att se över konkurrensen på mediemarknaden. Rapporten som presenterades året efter var mest ett konstaterande av den gällande situationen med framför allt en förändrad ägarstruktur inom dagstidningssegmentet. Under de snart 20 år som förflutit sedan dess har oerhört mycket hänt på tidningsmarknaden. Vi har kunnat följa gratistidningarnas uppgång och platta fall i storstäderna. Pluralismen som var rådande i ägande av framför allt lokalpressen har förändrats till en oligopolliknande situation. Där idag några få stora mediekoncerner svenska och utländska, ibland med korsägande, är på väg att totalt dominera ägandet av dagstidningar.

I det korta perspektivet så finns det säkert ingen anledning till oro över de demokratiska effekterna av detta. Men vad kan hända i ett längre perspektiv? Om det kommer in nya kapitalstarka ägare i dessa mediekoncerner som har andra syften än att värna lokal journalistik, demokrati och det fria ordet? Varför är det så tyst från regeringen och oppositionspartierna kring ägarkoncentrationen i dagspressen? Det behövs en offentlig debatt i frågan, demokrati får aldrig tas för givet och den kommer aldrig att vara starkare än dess svagaste länk.

Skaraborgsbygden har en 70-årig historia, tidningen bildades av framsynta Skaraborgare för att värna det fria ordet och demokratin. Vi är en tidning som tror på pappersformatet i kombination med ökad tillgänglighet i digitala medier och som tar sig an människors vardag i hela Skaraborg. Vi värnar att vara fortsatt lokalt ägda för vi vet att det innebär ett äkta engagemang för bygden och tidningen.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.