Tisdag 2 juni 2020

All heder åt bäversafari!

Regeringen har i sin vårändringsbudget säkerställt en låg moms också för naturguidningar. Den viktiga poängen med förslaget är att likställa naturturism med andra turisttjänster. Detta är en helt logisk och fullständigt rimlig åtgärd.

Svensk natur är fantastisk och det finns ingen rim och reson med att beskatta naturturism hårdare än andra turistupplevelser. Dessutom innebär skattesänkningen att en viktig del av landsbygdsnäringarna erkänns och värderas. Naturturismen är en växande del av besöksnäringen, och bidrar till nya arbetstillfällen och nya företag.

Med sitt budgetförslag går regeringen mot riksdagens beslut i december. Riksdagsbeslutet dikterades av Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna, och skulle innebära att momsen för naturturism skulle höjas från 6 procent till 25 procent vid halvårsskiftet.

Men så blir det alltså inte. Momssatsen kommer fortsatt vara 6 procent. Tacka regeringen, Centerpartiet och Liberalerna för det.

Detta betyder väldigt mycket för de över tusen mikro- och småföretag som bedriver naturturism på svensk landsbygd. En av dem är Jessica Sannö, som driver ett aktivitets- och äventyrcenter vid Ösjönäs i Tiveden.

– Det är helt fantastiskt. Vi har jobbat hårt under hela den här mellanperioden för att väcka opinion för detta, och jag är så tacksam för att politikerna har lyssnat, säger Jessica Sannö på besöksnäringens hemsida ”Besöksliv” och tillägger:

– Det är så viktigt att politikerna förstår hur känslig vår näring är för politiska beslut, och hela den är budgeten måste jag säga är som en hand i ryggslutet, ett stöd som säger ”Nu kör vi”! Det känns som man ser med nya ögon på företagande, att det som betraktas som gröna näringar inte bara är mjölk- och spannmålsproduktion, utan även naturturism. Det är fantastiskt.

Ur statsfinansiell synvinkel är åtgärden ganska blygsam. På regeringens hemsida kan man läsa att den offentligfinansiella effekten av att inte höja momsen 1 juli 2019 beräknas ha en delårseffekt på 0,17 miljarder kronor för 2019. Helårseffekten ligger en bit över 300 miljoner kronor.

Men det är just denna skattelättnad för landsbygdsföretag som de moderata och kristdemokratiska partiledningarna valt att slå ner på, ironisera över och förlöjliga.

Det är ingen hejd på den moderata finansministerkandidaten när hon raljerar över förslaget. Närmast föraktfullt viftar hon bort hela idén om lika moms för naturturism, som ett oväsentligt stöd till  bäversafari. Detta är samma politiker som annars bruka förorda sänkta skatter för näringsidkare. Men det gäller uppenbart inte alla, och framför allt inte dessa landsbygdsföretag.

Samma partier såg i december till att dränera statskassan med värnskattesänkningar för höginkomsttagare. Dessutom drev de, vid randen av kommande konjunkturnedgång, igenom skattesänkningar med över 20 miljarder kronor, genom ytterligare ett jobbskatteavdrag. Pengar som alla inser skulle  behövas inom exempelvis vården, skolan, omsorgen och polisen.

En sänkt momssats för naturturism, typ bäversafaris, bidrar till nya företag, nya jobb och nya skatteintäkter.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.