Lördag 28 januari 2023

Allt annat än förberedda

Före valet var budskapet från Ulf Kristersson att på hans sida i politiken var de fyra högerpartierna överens och väl förberedda. Ett antal månader senare växer en annan bild fram.

Efter Alliansens bildande i Robertsfors augusti 2004 inledde de fyra borgerliga partierna ett omfattande förberedelsearbete för att ta över regeringsmakten 2006. Två år före valet tillsattes arbetsgrupper för att hantera frågor som kunde bli svåra, kompromisser gjordes och samsyn skapades. Efter regeringstillträdet 2006 kunde därför ett omfattande reformarbete inledas, med tydligt fokus att återskapa arbetslinjen. Rutiner fanns på plats om och när oenighet skulle uppstå mellan de fyra partierna och de åtta åren med alliansregeringar blev också en framgångssaga för liberal borgerlig politik i Sverige. De fyra allianspartierna hade lärt av historien, misstagen från tidigare borgerliga regeringar skulle inte upprepas. Den borgerliga valsegern 1976 var långt ifrån problemfri, den avgående S-regeringen bidrog inte till att underlätta skiftet. Men framför allt de tre regeringspartierna stod långt ifrån varandra i flera viktiga frågor och det ledde också fram till att den första Fälldinregeringen föll två år senare på energifrågan.

Efter valet 1979 återkom den borgerliga trepartiregeringen men i maj 1981 lämnade Moderaterna efter regeringens skatteuppgörelse med Socialdemokraterna. När de borgerliga partierna återkom i regeringsställning 1991 var förberedelserna bättre, men regeringsåren kom att präglas av den värsta ekonomiska krisen i modern tid samt Ny Demokratis intåg som opålitlig vågmästare i riksdagen vilket försvårade för Bildtregeringen att få igenom sin politik.

Under valrörelsen 2022 var budskapet från högerpartierna att de var överens och många löften skulle infrias bara de vann regeringsmakten. Sedan regeringen tillträdde i oktober har den på punkt efter punkt gett ett alltmer spretigt intryck. De väljare som röstade fram regeringen för löften om sänkta bränslepriser på minst 5 kronor vid pump, elstöd som skulle betalas ut till hushåll och företag i november, amorteringsfrihet för bolån och alla andra löften som nu skjuts på obestämd framtid har anledning att känna sig besvikna. Ansvaret för detta bär Moderaterna och Ulf Kristersson som största parti i regeringskonstellationen. Varför inte regeringsunderlaget såg till att i likhet med Alliansen 2006 vara bättre förberedda inför maktövertagandet är obegripligt.

I Ulf Kristerssons jultal uppstod nya frågetecken. Han pratade om samklang mellan natur, miljö, och viltvårdsintressen och valde att referera till Kerstin Ekmans bok Löpa varg. Det kunde lika gärna varit ett tal av Miljöpartiets språkrör, då boken är att betrakta som ett inlägg mot vargjakt. Det ökar nu frågorna bland jägare och landsbygdsbefolkning vilken rovdjurspolitik regeringen ämnar föra. Förra centerledaren Maud Olofsson har av flera med insyn kommit att beskrivas som viktig i förberedelsearbetet inför Alliansens maktövertagande 2006 och som en samlande gestalt för Allianssamarbetet de följande åren. Efter högerregeringens första smekmånader blir bristerna allt tydligare, med ett annat förberedelsearbete hade de kunnat undvikas.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.