Måndag 19 april 2021

Är elbilen bäst för klimatet?

Under två veckor kommer jag på ledarsidan beröra omställningen från fossila drivmedel till andra bränslen. I veckans ledare berörs elbilen och batteritillverkningen, i nästa vecka kommer jag beröra förnyelsebara biobränslen. Det handlar inte om att ställa det ena mot det andra utan istället försöka bredda diskussionen vilka vägval som finns.

Just nu byggs en av Europas största batterifabriker i Skellefteå av företaget Northvolt. En etablering som även Mariestad och Skövde var med och tävlade om men där valet föll på Skellefteå för dess bättre infrastruktur med bland annat en hamn som expanderar. För Skellefteå innebär etableringen närmare 2500 nya arbetstillfällen. I den nya batterifabriken ska det tillverkas litiumjonbatterier för bland annat elbilar.

I den närmast euforiliknande stämningen kring elbilen som lösningen på transportsektorns negativa klimatpåverkan hörs försvinnande lite kring dess negativa sidor. Jag tänker då på att en stor del av dagens teknik för batteritillverkning är beroende av ändliga metaller främst kobolt. Kobolt bryts idag till största delen i Kongo Kinshasa mer än 60 procent av världens brytning sker där, oftast under miserabla förhållanden i gruvorna. Det råder brist på Kobolt och efterfrågan på metallen ökar i takt med att fler elbilar efterfrågas och efterfrågan kommer mångfaldigas de kommande åren, även priset på Kobolt har stigit kraftigt.

Att elbilen ger liten och betydligt mindre klimatpåverkan än fossildrivna fordon råder det enighet om. Sätts även framställan av batteri och brytning av dess metaller in i ett livscykelsammanhang minskar elbilens konkurrensförmåga.  Om detta hörs inte mycket, är det rätt att världens fordonsindustri riktar in sig på batteridrift framställd från ändliga resurser? Där vi dessutom vet att just gruvdrift i alla dess former innebär stora punktutsläpp av koldioxid som påverkar klimatet negativt. Att dessutom merparten av brytningen sker under högst tvivelaktiga arbetsförhållanden och världens främsta fyndigheter av kobolt finns i politiskt instabila områden i Centralafrika gör det inte säkrare.

På sikt förväntas återvinning av batterier kunna möta delar av efterfrågan på metaller. Men efterfrågan på fordon ökar snabbare inte minst eftersom den ekonomiska utvecklingen går snabbt framåt i länder som Kina, Indien och i länderna på den Afrikanska kontinenten. Det finns en risk i att tilltron till elbilen och batteriframställningen kan leda in i en ny återvändsgränd precis som de fossila drivmedlen gjort.

Vad får detta för konsekvenser för fordonsindustrin i Skaraborg och Västsverige? Personbilstillverkaren Volvo Cars har i motorfabriken i Skövde utvecklats till att bli bland de ledande i världen på att tillverka förbränningsmotorer. Volvo Cars har som sina konkurrenter de senaste åren riktat in sig på få fram konkurrenskraftiga hybridelbilar. Jag hoppas att Volvo Cars fortsätter utveckla förbränningsmotorn, elbilen har säkert en framtid i vissa miljöer och i vissa segment. Utmaningen i framtiden är att kunna tänka flera bränslen samtidigt, mångfalden är nödvändig för en uthållig klimatomställning.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.