Lördag 23 oktober 2021

Är Finlands sak vår?

Finlands sak är oftast vår. Det konstaterades undertecknad i september då debatten om NATO-medlemskap åter tagit fart i de politiska finrummen.

Den svåra frågan är huruvida det är en självklarhet att ett svenskt medlemskap i militäralliansen NATO de facto innebär en långsiktigt trygg stabilitet kring Östersjön och i Nordeuropa.

Frågan är intimt kopplat till relationen Sverige – Finland. Båda staterna har under lång tid stått utanför varje militärallians. Det försvarspolitiska samarbetet mellan länderna har succesivt ökat.

I en gemensam debattartikel skrev Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) och hans centerpartistiska kollega i Finland, statsminister Juha Sipilä, om staternas gemensamma säkerhetspolitiska position /citat/:

”Finland och Sverige är båda utanför militära allianser. Vi anser att alliansfriheten tjänar oss väl och är en erfarenhet att beakta också då vi bedömer de aktuella utmaningarna. Den bidrar också till stabilitet och säkerhet i norra Europa som helhet.

Men vi har inte valt en isoleringslinje. Vi är aktiva medlemmar i den Europeiska unionen. Samarbete med de övriga nordiska och de baltiska länderna är av särskild vikt. Fastän vi inte är medlemmar i Nato har vi en nära samarbetslinje i förhållande till organisationen. Vi har också en stark transatlantisk länk.”

Samtidigt markerar de båda regeringarna att Sverige och Finland står enade i kampen för respekt för folkrätten, och för varje lands rätt att göra sitt eget säkerhetspolitiska val.

Som de båda statsministrarna konstaterar så har denna politik hög trovärdighet. Uppenbart har de stöd hos folkflertalet i Sverige. Enligt den senaste opinionsundersökningen så har andelen som säger nej till NATO-medlemskap ökat under sista året. 50 procent av svenskarna vill inte se medlemskap i NATO, mot de cirka 34 procent som säger ja till medlemskap. Svenska folket ser inte behovet av nya tvära kast i säkerhetspolitiken.

NATO-medlemskapet har dock blivit het inom alliansen. Inte minst sedan Centerpartiet hastigt bytte fot i frågan vid sin stämma i september. Visserligen av en djupt oenig stämma. Men beslutet var en framgång för de som ivrar för att göra denna fråga till en huvudfråga i valet 2018.

Det bör dock noteras att centerstämman hade två viktiga förbehåll. Ett är att Sverige samordnar sitt agerande med just Finland. Det andra förbehållet är att ett eventuellt medlemskap ska bygga på bred politisk samsyn i Sverige.

Inget av förbehållen är i närheten av att uppfyllas. Inte minst borde den svenska centerledningen noggrant lyssna på sina partikollegor i den finska regeringen.

Som en brutal och mörk relief till denna inhemska diskussion, finns NATO-medlemmen Turkiets agerande. En hårdför och centralstyrd regim agerar alltmer oförutsägbart i en internationell storkonflikt. NATO-bröder mumlar och kan inget annat än att passivt stödja Turkiets president Erdogan.

Svenska folket är dock inte alls beredd att skicka svenska soldater till Turkiets östra gräns för att, med livet som insats, försvara Erdogans intressen. Men det skulle kunna vara verklighet med ett NATO-medlemskap.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • Pingback: Är Finlands sak vår? Ledare i Skaraborgsbygden | BEVARA ALLIANSFRIHETEN()

  • vastaspojken

    Om Sverige tillsammans med Finland går med i Nato, förvandlas Östersjön till något av ett Natos innanhav. Skulle detta gynna freden? Knappast, men om avsikten är att öka spänningen i vårt område då är det OK! Ryssland har då bara enklaven Kaliningrad som kontakt med havet. Petersburg är lätt att stänga av, det gjordes effektivt av Tyskland/Finland i senaste kriget. Hur reagerar Putin då? Lär av Ukraina/Krim. När ryska Svarta havsflottans stora bas Sevastopol på Krim var på väg att bli en Nato-bas kom reaktionen direkt. Nu försvarar jag inte Putins aggressioner, men varför ska vi ställa upp på Natos expansion, som gör Putin allt mer populär på hemmaplan när han rustar upp. Det sista Världen behöver idag är mer militärallianser, rustning och krig! Putin /Ryssland kritiseras med all rätt, men varför synas aldrig Natos agerande? Per G. påpekar Turkiets agerande, vad händer i Polen och Ungern? De är med i Nato och utvecklingen är skrämmande!