Fredag 1 juli 2022

Är oroliga tider då vi förändras?

Det tar 18 timmar med bil att åka till Kiruna från Götene, om du skulle köra bil till Ukrainas stad Lviv skulle det ta 19 timmar enligt Google Maps.

Under en tv-rapportering får jag följa läkare som kämpar med att hålla liv i en flicka i 6-års åldern som blivit drabbad av krigets konsekvenser. Hon klarar sig inte. Det är verkligt. Det är på riktigt.

Vi som mänsklighet har genom historien varit ökända för att vara brutala för att nå dit vi vill. Historieböckerna är överfyllda med exempel på högt uppsatta människor som kräver mer och tar det som önskas på bekostnad av andras liv och förutsättningar för mänskliga rättigheter. Vi har försökt lära oss av historien, en del ser också tillbaka på någon form av storhetstid när demokratiska grundvärderingar fick tryckas ned och människor sorteras isär utefter olika kriterier. Ett medvetet skapande av ett vi och dom.

Sverige har fått ta stora beslut hur vi skall agera gentemot invaderingen av Ukraina, ett land som bygger på demokratiska principer. Jag är för ung för att minnas alla de tidigare beslut som Sverige fattat i historien när ett land som ligger så pass nära oss skriker efter hjälp. Att tro att vi fortsatt kan vara neutrala gentemot konflikter från och med nu, blir extremt svårt. Samtidigt är det detta som vi i Sverige förväntar oss av våra folkvalda, att ta rätt beslut.

Det har redan blivit debatter varför vi agerar som vi gör gentemot Ukraina i jämfört med hur vi agerat tidigare på väpnade konflikter i världen. Jag tycker det är alldeles för tidigt att göra analyser på hur vi som befolkning uppfattar och tänker på det som sker. Kanske är det en annan nyhetsrapportering, kanske för att det är ett land som är så pass nära. Men det berör oss och engagerar oss.

Här hemma lokalt börjar diskussionerna om skyddsrum och Hesa Fredrik existens. Majoriteterna av skyddsrummen har inte kapaciteten att ta den in den mängden människor som finns inom kommunen. Och många har inte förberedelserna hemma som en veckas hemberedskap innebär som MSB trycker på. Finns det tillräckligt med resurser inom kommunerna för att klara av en kris? Förväntar vi oss indirekt att vårt samhälle skall vara stadigt? Vad skiljer oss från Ukraina?

Tänk om vi kunde ta dom här stora frågorna i fredstider på ett mer rationellt sätt. Tid att diskutera våra grundpelare i politiken och i samhället på ett mer samlat sätt. Det är lätt att vara efterklok, det ligger också i vår natur. Den i kombinationen med att vi glömmer fort. Till den grad att det som varit våra största misstag i historien, som skapat så mycket lidande, kan upprepa sig, århundrande efter århundrande. Genom att stå för neutralitet och rädslan för ”vårt eget”, kommer vi aldrig se en värld som vi vill ha den. Hur länge klarar Sverige att hålla sig någorlunda utanför i framtiden?

Det finns ett känt filmcitat från ”No mans land” som skildrar ett annat krig i vår närtidshistoria. Neutralitet existerar inte när vi står inför mord. Att inte göra något för att stoppa det är indirekt att välja.

En flicka som hade ett helt liv framför sig skulle inte behöva bli en symbol för det.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.