Lördag 13 augusti 2022

Arbetskraftsbristen alltmer akut

Under de senaste månaderna har larmrapporterna avlöst varandra. Arbetskraftsbristen är nu så stor att företag tvingas skala ner, det råder akut brist på vård­personal som leder till risker för människors hälsa. I den politiska debatten, med mindre än två månader till valet är det dock tyst kring detta. Varför?

Nära vart tredje företag tvingas att bromsa in på grund av arbetskraftsbrist, det visar en nyligen publicerad rapport från Svenskt Näringsliv. Enligt undersökningen drabbar detta i stort sett samtliga branscher. Besöksnäringen som tvingades dra ner på sin personal när covid-19-pandemin lamslog samhället är bland de värst drabbade. Det bekräftas också av att många nöjesparker haft svårig­heter att rekrytera personal i sommar. I slutet av juni sa Hotell- och restaurangfackets ordförande Malin Ackholt till Sveriges radio att deras undersökningar visat att deras medlemmar gått över till närliggande branscher. En annan bransch som länge haft stora svårigheter att rekrytera är slakteriföretagen. I början av juli varnade Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen, och Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, i en debattartikel publicerad i Dagens Industri för att det behövs fler styckare och slaktare för att klara Sveriges kött- och charkproduktion.

Sedan länge råder det brist på personal inom i princip alla vård­yrken. I sommar råder det på många ställen i landet akut brist på vårdpersonal och den som är i tjänst och tvingats korta eller ändra sina semesterplaner ligger i riskzonen för ohälsa när arbets­belastningen blir orimlig och möjligheten till återhämtning uteblir. I en nyligen publicerad rapport spår Sveriges Kommuner och Re­gioner (SKR) att det kommer behövas ytterligare 200 000 vårdanställda, samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera. I da­garna gick SKR genom sin ställföreträdande ordförande Carola Gunnarsson (C) ut och krävde svenskundervisning för Ukrainska flyktingar. Ett krav som tidigare Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna också ställt, men där regeringen väljer att avvakta. Idag finns inget som tyder på att kriget kommer ta slut i närtid, snarare att det riskerar att bli mycket långvarigt. Att i det läget avvakta med att ge våra Ukrainska vänner svenskundervisning och underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden är obegripligt av regeringen.

Trots det faktum att det råder en allvarlig brist på arbetskraft och att den spås tillta finns inte frågan på den politiska agendan. Det förvånar då detta hotar välfärden och den gröna omställningen av industrin. Det råder en skriande brist på CNC-operatörer som programmerar maskiner i industrin och antalet civilingenjörer behöver öka stort de komman- de tio åren för att motsvara efterfrågan. Alla branschorganisationer ropar på mer utbildningar, men det är inte brist på utbildningar som är det största problemet, tvärtom är det svårt att fylla dem med elever och studenter och alltför många studieprogram går halvfulla eller tvingas att ställas in. Problemet är snarare att antalet i arbetsför ålder inte räcker till i förhållan­de till behovet, det behöver politiken våga prata om.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.