Måndag 23 juli 2018

Att bädda inför val

Frågan om Sverigedemokraterna (SD) kan ingå i ett ”regeringsunderlag” är inte enbart en fråga för riksdagen. I höstens val är frågan också aktuell i kommunerna. Speciellt sedan M och KD öppnat för sådana samarbeten.

Somliga hävdar att eftersom SD röstats in av väljare i en folkvald församling, så måste övriga partier per automatik också acceptera partiet som tänkbar koalitionspartner. Ofta pekar dessa på hur högerpopulistiska partier i Norge och Danmark behandlas.

Men då bortser man från att detta är en djup ideologisk fråga. Till skillnad från Fremskrittspartiet i Norge och Dansk Folkeparti, så växte SD fram ur vit makt-miljön, ur rasism och med nazistiska kopplingar. Detta är ett historiskt faktum, som också gjort det svårt för SD att hitta koalitionspartners i Europaparlamentet. Det må finnas många högerextremistiska partier i Europa, men en sak är dessa livrädda för, och det är att på något sätt kopplas samman med detta idéarv. Därför hålls svenska SD oftast på armlängds avstånd.

Inför valet 2014 var övriga partier i Skaraborg noga med att inte kopplas samman med SD. Strategierna för att desarmera SD:s vågmästarställning i kommunerna varierar. I kommuner som Falköping, Gullspång, Karlsborg och Tibro bildades bastanta majoriteter över blockgränserna. I Mariestad, Skövde och Skara valdes en annan strategi. Där valde man att leda kommunen ur en formell minoritetsposition, men i praktiken utestängdes SD från maktutövandet.

Detta innebär självklart inte att SD inte lyssnas på. För eftersom SD har ledamöter i kommunstyrelser och olika nämnder, så har dessa givetvis alla möjligheter att, på lika villkor, delta i diskussion och beslut.

Nu har dock SD bäddat sällsynt illa för framtiden i flertalet av Skaraborgs kommuner. Drygt hälften av SD:s stolar i Skaraborg gapar tomma. I flera kommuner har SD-politiker helt sonika tagit avstånd från sitt parti.

Falköping är ett belysande exempel. Falköping var inför valet 2014 ett nationellt skyltfönster för SD. Här skulle partiet skaffa sig rejält inflytande! Och partiet fick också 21 procent i kommunvalet i Falköping. Med detta blev partiet näst störst i kommunen, med hela 10 av 51 mandat.

Men hur hanteras då detta enorma inflytande av de invalda SD-politikerna?

Måndagen den 30 oktober 2017 hade kommunfullmäktige i Falköping årets viktigaste möte. Då fastställdes budget och flerårsplan för kommunen. Det handlade om ett par miljarder kronor som skulle fördelas inför 2018.

Av tio invalda sverigedemokrater deltog enbart två på detta möte!

Sju stolar var tomma och en ledamot var närvarande som ”politisk vilde”. Detta är fullständigt ansvarslöst. Inte enbart mot kommunens invånare, näringsliv och organisationer – utan också mot partiets egna väljare.

Det är inte enbart ett mörkt ideologiskt arvegods som tynger ner SD inför valet 2018. Där finns också en anmärkningsvärd oförmåga att förvalta väljarnas förtroende.

Det är nog så allvarligt, för som man bäddar får man oftast ligga.
Särskilt om man vill vara en trovärdig regeringspartner i en kommun.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Sd har inte bara i Falköping blivit en flopp! Frågan är huruvida väljarna i höstens kommunval kommer att rösta på en rad tomma stolar? I riksdagen är läget allvarligare. De etablerade partierna förfasar sig över Sd:s ideologi och den politik de driver. Samtidigt är det ett faktum att de stora S och M kopierar Sd:s politik och anpassar sig efter dem. Ingen partiledare är så framgångsrik som Åkesson just nu! Visserligen ökar inte Sd i opinionen men han får igenom sina förslag. Att M ökar beror delvis på att man tar tillbaka väljare från Sd! I den kommande valrörelsen kommer partierna att tävla om vem som satsar mest på polisen, rättsväsendet, hårdare straff, stängda gränser, mer utvisningar och mer pansar på Gotland! De stora framtidsfrågorna , klimat och miljö har vi glömt! Jag bävar