Söndag 18 november 2018

Att två sina händer

Det är förmodligen inte lätt att vara politiker. Eller så är det ibland alltför lätt.

I dagens nummer av Skaraborgsbygden finns tre artiklar som snuddar ett gemensamt problem; olika varianter på förtroendevaldas tillkortakommanden, när saker och ting upplevs uppåt väggarna.

Ta vattenkraftsägarna (sidan 6) som det första exemplet. Idag ser dessa äntligen ljuset i tunneln. De kan vagt börja hoppas på att nya regler inte ska tvinga dem att riva ut sina miljövänliga kraftverk, som ger förnybar energi. Deras tillit till myndigheterna är nära nollpunkten. Frågan som ligger i luften är; spelar det någon roll att lagstiftarna i riksdagen i princip ställer upp på deras sida? Frågan låter barock – men oron för att myndigheter istället följer ”egna agendor” finns där.

Det andra exemplet är den lokala fiberföreningen på Falbygden (sidan 3) som vill ta över en tom kanalisation för fibrer mellan byarna Kättilstorp och Vistorp. Man vill ju tro att de gör samhället en välgärning, när vita fläckar nu kan få snabbt bredband. Men trots att Telia la ner sitt nät till de ”olönsamma” byarna, och inte använder sin kanalisation, så ska inte ens föreningen få ta över den. En ledning som bekostats med statligt stöd! Istället tvingas byborna bygga en ny kanalisation intill Telia/Skanovas tomma rör. Också det finansierat med statsbidrag – på 40 procent. Stolligt är bara förnamnet. Men när föreningen vänder sig till ansvarig IT-minister, så får de kalla handen. De får inte ens svar som uttrycker någon slags politisk uppfattning om den bisarra situationen..

Eller ta som det tredje exemplet (sidan 6) om de stackars kommunpolitikerna i Skövde. Skattebetalarna äger en vinstmaskin; Skövdebostäder AB. Resultatet för 2017 var närmare 110 miljoner kronor. Men skattebetalarna i Skövde får bara tillbaka en spottstyver av dessa vinster, några ynka hundra tusen av dessa pengar.

Istället delar bolagsstyrelsen regelbundet ut tio gånger mer pengar, 1,4 miljoner kronor, till bolagets anställda i form av extra pensionsavsättningar. Alla politiker, som våra reportrar talat med, säger att detta är fel; hade frågan varit uppe idag så skulle de säga nej. Men de kan tyvärr inte förmå sitt eget bolag att ändra reglerna. Inte ens genom sina representanter i bolagsstyrelsen.

Så summan av deras resonemang är att anställda i det kommunala bolaget kan fortsätta förvänta sig feta pensionsavsättningar i evärderlig tid! Något som trötta lärare och vårdanställda i Skövde inte kommer få se skymten av. Om Skövdebostäder genererar stora vinster så kanske det spelar in att de, till skillnad från privata aktörer, uppenbart inte har något avkastningskrav från ägarna. Det mest anmärkningsvärda är skövdepolitikernas ointresse av att använda ägardirektiv och ägardialog för att ändra på det de själva uttalar är fel.

Det är valår i år.

Medborgarna har rätt att förvänta sig förtroendevalda som kan svara på frågor och ta tag i brister i samhället, oavsett om dessa uppdagas inom kommunala eller statliga fögderier.

Politiker som tvår sina händer inger föga förtroende.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.