Torsdag 2 juli 2020

Backa inte in i framtiden

De rika blir rikare och klyftorna växer i samhället.

Det är en sanning som nu också uppmärksammats i en rapport från Nordiska Ministerrådet. Den har nyligen publicerats i ”Nordic Economic Policy Review” med nationalekonom Lars Calmfors som en av redaktörerna.

Rapporten anger flera faktorer bakom de tydligt ökade klyftorna i hela Norden. En
huvudfaktor är att bidragsystemen har blivit mindre omfördelande. Det beror på att samhällets transfereringar (som barnbidrag, arbetslöshetsersättningar, sjukersättningar etc.) inte räknats upp i samma takt som lönerna har räknats upp. Till detta kommer att dagens brist på kapitalbeskattning gynnar de rika.

Lars Calmfors varnar för att den ökade inkomstspridningen verkar ha bidragit till framgångar för ”populistiska politiker och rörelser som ifrågasätter den liberala demokratin”.

Dessa aspekter är så fundamentala att det är klokt att hålla sig på den säkra sidan när det gäller att undvika stora inkomstskillnader, skrev han i en debattartikel i DN, och påpekar att ytterligare ökningar av inkomstolikheterna i Sverige bör undvikas. Av samma skäl föreslår han att transfereringarna bör räknas upp i samma takt som lönerna.

Samtidigt konstaterar rapporten att offentligt finansierade välfärdstjänster, som skola, vård och omsorg, har en stor fördelningspolitisk betydelse och att politikerna därför inte bör öka avgiftsfinansieringen av välfärdstjänster.

Eftersom det är kapitalinkomsterna som är mycket ojämnt fördelat, så måste kapitalbeskattningen skärpas, om någon verklig utjämning ska kunna uppnås.

Lars Calmfors pekar på behovet av en progressivt utformad fastighetsskatt med en högre skatteprocent för fastigheter med högt värde. Det skulle vara en effektiv fördelningspolitik, eftersom samvariationen mellan inkomster och värdet av fastighetsinnehav är stor, och främst då i toppen av inkomstfördelningen.

Valet i höst handlar också om den svenska och den nordiska välfärdsmodellen. Det är en framgångsrik modell som visar att det är fullt möjligt att kombinera en hög levnadsstandard med en jämn inkomstfördelning och en utvecklad välfärd. Det är ingen tillfällighet att de nordiska länderna toppar snart sagt varje undersökning i världen inom dessa områden.

Samtidigt som rapporten presenterades, la flera riksdagspartier i Sverige sina budgetförslag för kommande år. Uppenbart är att moderatledaren Ulf Kristersson lever i en helt annan värld än den som beskrivs i rapporten. Prioriteringen i det moderata budgetförslaget är det rakt motsatta. Utgångspunkten är att det är transfereringarna som i sig är problemet i samhället. Minska dessa, sänk bidragen och använda frigjorda pengar till skattesänkningar, föreslår därför denne statsministerkandidat.

Det är förvisso klassisk högerpolitik. Men fortsatt ojämlikhet och växande klyftor kommer bli resultatet.

Det är att backa in i framtiden om man på allvar eftersträvar ett socialt sammanhållet samhälle.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Det är bara att hålla med ledaren! Kan inte låta bli att göra ett litet tillägg. Valrörelsen har startat, och den skrämmer mig! Det handlar mest om integration, våldtäkter, polisbrist och hotet från Ryssland! Det verkligt farliga hoten, som klyvningen av samhället vilket historiskt alltid visat sig farligt, klimatet och miljön kommer bort. Dessa hot är mycket värre än ryssen. Vart tog det gamla fina begreppet SOLIDARITET vägen?