Onsdag 3 juni 2020

Bättre för ungdomar

Minns någon valrörelsen 2010? Antagligen inte. Men då var den skyhöga ungdomsarbetslösheten, en av de största debattfrågorna. Ungdomsarbetslösheten i länet var då hela 17,5 procent.

Valrörelsen präglades av att den sittande alliansregeringen, som suttit fyra år, slogs för att få fortsätta fyra år till. Och det fick de. Med knapp majoritet kunde Fredrik Reinfeldt & Co lägga ytterligare fyra år till sin regeringsperiod.

Därefter har Sverige haft en rödgrön regering åren 2014 till 2018. Och nu fortsätter samma rödgröna regering. Men nu med grönblått stöd av Centerpartiet och Liberalerna, sedan Vänsterpartiet hängts av.

Många hävdar att det var bättre förr, men när det gäller sysselsättning och ekonomi så står det helt klart att svenskt näringsliv och svensk ekonomi under de senaste tio åren har gått alldeles förträffligt starkt.

En välgörande konsekvens av den förda politiken är att arbetslösheten generellt har sjunkit. Och då speciellt för ungdomar. I mars 2019 redovisade Arbetsförmedlingen den lägsta arbetslösheten på elva år i Västra Götaland. Sammantaget var 6,8 procent av ungdomarna mellan 18 och 24 år arbetslösa.

Det tål att peka på detta, när många ägnar tid och kraft att sprida negativa budskap om ”alltings elände”. Trots en historiskt unik invandringsperiod efter 2015, med snabbt växande befolkningstal, så är arbetslösheten i Sverige rekordlåg. Även bland ungdomar.

Istället skriker arbetsmarknaden efter nytt folk. Oavsett det gäller industrijobb, de gröna näringarna och tjänstesektorn, eller inom välfärdssektorn med vård, omsorg, skola och polis, så är behoven av nya medarbetare mycket stora. Så stora, att Sverige inte kommer klara detta, utan att vi förmår locka till oss människor från andra länder.

Sverige är fortfarande i en högkonjunktur, och visst är det så att ungdomar som grupp tydligt gynnas av en stark arbetsmarknad.  För när konjunkturen vänder, kommer det självklart bli svårare för ungdomar som grupp. Men siffrorna imponerar, och idag diskuteras knappt ungdomsarbetslösheten.

Samtidigt är det ett obestridligt faktum att situationer ser olika ut i olika delar av landet. Olikheterna är stora även om man jämför kommuner i Västra Götaland. Lägst ungdomsarbetslöshet i länet har Orust kommun med 3,3 procent, medan den högsta ungdomsarbetslösheten rapporteras från Gullspångs kommun med 19,2 procent.

Även om sysselsättningsgraden i Sverige nu är den högsta på över 25 år och även den högsta inom EU, så fordras nya insatser för att underlätta för unga, liksom för andra som har svårt att få sitt första jobb.

Det är därför mycket bra att regeringen i år sänker arbetsgivaravgiften för dem mellan 15 och 18 år.  Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Syftet med denna reform uppges vara att främja extrajobb på helger och lov för skolungdomar.

Från 2020 sker ytterligare en viktig förändring. Då införs det ingångsavdrag som Centerpartiet också förfäktade i valrörelsen. Det innebär att arbetsgivaravgiften tas bort de två första åren när man anställer någon som är ny på arbetsmarknaden.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.