Torsdag 30 mars 2023

Behovet av arbetskraft kräver invandring

Tidöpartierna saknar kontakt med verkligheten. Medan hela Sverige ropar efter arbetskraft som inte finns att tillgå i Sverige, vill Tidöpartierna dra ner arbetskraftsinvandringen till ett minimum.

2022 sattes rekord i antal nya lediga jobb, i snitt 168 000 nya per månad att jämföra med 112 000 året innan. Även den genomsnittliga arbetslösheten minskade 2022 till 342 000 vilket är 67 000 färre jämfört med 2021. Trots att varslen ökat den senaste tiden och antalet lediga jobb minskat något fortsätter de lediga jobben att ligga på rekordnivå. I princip råder det brist på alla yrkeskategorier i landet. Det är en brist som riskerar att bromsa den gröna nyindustrialiseringen som nu sker. Inom välfärdsyrkena är situationen på väg att bli fullständigt ohållbar. De många vakanta tjänsterna inom vården innebär längre vårdköer och stora svårigheter att göra schema och planera vid sjukdom och semester.

I många av välfärdsyrkena balanserar den befintliga och underbemannade personalen på gränsen för vad som är att betrakta som ett hållbart arbetsliv. Den främsta orsaken att Sverige hamnat här är den skeva demografin i vårt land och en växande befolkning. Hade Sverige inte haft den arbetskrafts- och asylinvandring som vi haft sedan lång tid hade situationen varit ännu värre.

Invandring oavsett om det är av asylskäl eller som arbetskraftsinvandring har under lång tid av högerpartierna lyfts som roten till allt ont i Sverige. Visst finns det integrationsproblem som huvudsakligen går att adressera till invandrartäta förorter kring storstäderna. Men den politiska debatten har blivit alltför generaliserande och förstärker ett vi och dom perspektiv. Nyligen gav regeringen med stöd av Sverigedemokraterna ett tilläggsdirektiv till

Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring (JU 2022:11). Direktivet som hänvisar direkt till Tidöavtalet vill att arbetskraftsinvandring först ska tillåtas om lönenivån ligger på eller över medianlönen i Sverige, förnärvarande 33 200 kronor (2022) i månaden. Det är en lön som ligger långt över en mängd bristyrken till exempel undersköterskor har en medianlön på 27 400 kronor, tandsköterskor ungefär samma nivå, många industri- och verkstadsarbeten ligger liksom lantarbetaryrket under den svenska medianlönen. Tidöpartierna i riksdagen tycks leva i en egen bubbla långt från den arbetskraftsbrist som råder ute i landet.

Rimligen borde de många moderata och liberala politiker på kommunal och regional nivå som dagligen brottas med frågor kring kompetensförsörjning, för att klara arbetskraft till det lokala näringslivet samt till kommuner och regioner ta ett alvarligt prat med sina partier på riks. För en kommun som Mariestad och närliggande kommuner innebär batterifabrikens etablering en omfattande utbyggnad av barnomsorg, skolor, vård och annan kommunal service. Då räcker det inte att tilläggsdirektivet är något mer positivt till arbetskraftsinvandring i högkvalificerade yrken med en medianlön över 33 200 kronor.

Det vilar ett tungt ansvar på de moderata kommunstyrelseordförandena i Skaraborg att få högerregeringen att ändra sig kring invandring. Annars hotas nog både den ena och andra etableringen i både Skaraborg och i landet.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.