Torsdag 28 september 2023

Blåslampa på regeringen

Centerpartiet har presenterat förslag på ett nytt landsbygdspolitiskt program att anta vid partistämman i slutet av september. Det sätter fingret på den ökade ojämlikheten mellan land och stad.

Kommunalskatten är 6 kronor och 17 öre högre per intjänad hundralapp i Dorotea kommun än i Österåker kommun. En högre skatt i någon av alla Sveriges landsbygdskommuner är ingen garanti för att servicen är bättre, tvärtom, oftast får landsbygdsinvånarna mindre för sina skattepengar än den som betalar en betydligt lägre kommunalskatt i en stad eller stadsnära kommun. Dessutom är löner generellt lägre i landsbygdskommuner, trots att bristen på kompetens är större på landsbygden än i staden. Avstånden är långa, kommunal service och kommersiellt utbud oftast sämre, kollektivtrafiken lyser med sin frånvaro. Ska landsbygdens enskilda vägar underhållas och skötas är det delägarna i de cirka 15 000 vägsamfälligheterna i landet som får punga ut med pengarna. Sällan justeras statsbidrag och kommunala bidrag till vägsamfälligheter upp och när det sker har Centerpartiet suttit i eller nära regeringsmakten, det visar hur lågt prioriterad frågan är av andra partier.

Senaste tidens skyfall som underminerat eller i värsta fall spolat bort hela vägkroppen blir extra kännbart för de cirka 1,1 miljoner fastigheter som ligger utmed dessa landsbygdens vägsamfälligheter. Många kommer drabbas av extra utdebiteringar, eller för att tala klartext, extra skatt, bara för att kunna ta sig mellan sin bostad och arbete. Hade detta varit i en förortskommun till någon av våra större städer hade höginkomsttagarna protesterat vilt och uppvaktningarna till Rosenbad duggat tätt.  Det är välkommet att Centerpartiet i förslaget till nytt landsbygdspolitiskt program tar sin utgångspunkt i de ekonomiska ojämlikheterna mellan land och stad. I programmet skriver partiet att det är ett samhällsproblem som måste tas på allvar.

Programmet innehåller 40 konkreta förslag. Det föreslås att en infrastrukturberedning inrättas som i likhet med försvarsberedningen ska arbeta brett parlamentariskt och utifrån en helhetsbild ta fram politiska förslag till regering och riksdag som stärker alla typer av infrastruktur i hela landet. För att underlätta bostadsbyggandet vill Centerpartiet införa ett investeringsstöd riktat till bostadsbyggande i landsbygdskommuner, införa ett särskilt landsbygdslån samt att kommuner ska ges möjlighet att peka ut områden där bygglov inte längre ska krävas. Partiet upprepar kravet att strandsskyddsreformen genomförs, vilken nuvarande regering med stöd av SD och V stoppade. Centerpartiet vill att det sätts ett produktionsmål om minst 80 procent självförsörjningsgrad på livsmedel. Insatser för att stärka jordbrukets konkurrenskraft ska ha högsta prioritering och fokus ska vara att minska sårbarheten i hela livsmedelskedjan från jord till bord.

Tidöpartierna lovade vitt och brett innan valet 2022. Väl vid makten lyser landsbygdspolitiken med sin frånvaro i Tidöavtalet. Genom att Centerpartiet nu stärker sin politik på hemmaplan, landsbygden, kan partiet agera som en nödvändig blåslampa på regeringen, när den inte förmår att leverera själv.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.