Onsdag 7 juni 2023

Blir en vardag efter valdagen

Årets valrörelse har haft ett ovanligt hårt tonläge. Påståenden och osanningar under valrörelsen gör att uppvaknandet kan komma att bli bryskt när vardagen återinfinner sig på måndag.

Inte sedan 1970-talet har el och energifrågorna varit så heta i en valrörelse och orsaken till det heter Putin som utöver det barbariska anfallskriget mot Ukraina startat ett energikrig mot omvärlden. Genom att strypa gastillförseln till Europa rubbas energibalansen i världen, med stora följdeffekter för hushållens ekonomi och företagens konkurrensförmåga. I valdebatten har högerpartierna enträget hävdat att detta är en fråga om kärnkraft. Inte ens de största kärnkraftsförespråkarna kan tro på detta. Ny kärnkraft löser inte den akuta elkrisen. Det genomsnittliga rörliga elpriset (innan pandemi och krig) i elområde 3 under åren 2017 – 2019 var 45,64 öre/kWh, högst pris under en enskild månad var augusti 2018 med 69,56 öre. Elpriset var stabilt med endast små rörelser under de tre åren.

Att bygga ny kärnkraft och få densamma i produktion tar minst 10 år, dessutom är el från kärnkraft dyr, minst 1 kr/kWh, vilket är betydligt högre än det elpris vi hade innan Putin startade sitt energikrig. Det exceptionella läge Sverige och Europa befinner sig i ställer krav på lösningar som snabbt ger effekt. I det korta perspektivet handlar om att spara energi, ge stimulanser för att energieffektivisera, öka utbyggnadstakten av solenergi, öka kapacitet i befintlig kraftproduktion vilket också Centerpartiets energipolitiske talesperson Rickard Nordin påtalat i flera debatter.

Sedan mitten av 1990-talet, med undantag av finanskrisen 2008–2009, har Sverige haft en formidabel ekonomisk tillväxt och hushållen har kontinuerligt fått en förbättrad ekonomi och höjda realinkomster. Den regering som kommer tillträda kommer ha en helt annan situation att förhålla sig till än dess föregångare. En inflation som riskerar att frysa fast på en hög nivå och försämrade finanser i stat och kommuner. Dessutom väntar en kraftig upprustning av det militära och civila försvaret som kommer ta hela eller delar av möjligt reformutrymme. I valdebatten har besked om kärvare ekonomiska tider lyst med sin frånvaro, snarare har det låtit som att kassorna är outtömliga med löften som både kostar pengar som inte finns och skatter som ska sänkas trots att de behövs.  I den ekonomiska politiken är det mer som delar än förenar Moderater och Sverigedemokrater, detta kommer bli ett bryskt uppvaknande för Ulf Kristersson om han får bilda en högerregering efter valet.

Moderaternas och Kristdemokraternas omfamning av Sverigedemokraterna har förändrat den politiska värdeskalan. Borgerlighet står inte längre mot socialism, istället har vi fått ett vi och dem som står emot medmänsklighet. Söndagens val är ett värderingsval som för lång tid kommer påverka vilken väg Sverige ska gå. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, använd därför din demokratiska rättighet och rösta senast på söndag.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.