Fredag 14 augusti 2020

Bonnier i Skaraborg

Det var ett välkommet besked att Bonnierkoncernen tillsammans med norska Amedia nu tar över Hallpressen AB och därmed tre lokaltidningar i Skaraborg; Falköpings Tidning, Skaraborgs läs Tidning och Västgöta-Bladet. Därtill den gratisutdelade Skövde Nyheter.

Undertecknad jobbade själv på Skövde Nyheter när Hallpressen en gång i tiden tog över den då viktiga lokaltidningen i Skövde. Men det blev ett övertagande som man, med facit i hand, måste beklaga. För det bestående avtrycket efter Hallpressen i Skaraborg, är att tidigare starka lokala tidningar kraftigt har försvagats.

Det går inte att skylla på den allmänna mediemarknaden eller på generella problem för dagspressen. Det är ett faktum att exempelvis Skaraborgs läns Tidning raskt gått från upplagor omkring 20 000 till en upplaga på knappt 4 000. Från att vara en dominerande tidning för hela västra Skaraborg är tidningen idag en snävt avgränsad lokal tidning för Skara med omnejd. Upplagemässigt har Falköpings Tidning gått samma väg. Frågan är hur djupt det publicistiska intresset egentligen var hos ägaren.

Därför är det bra att Bonnierkoncernen, med sitt grundmurade publicistiska intresse, nu gör entré på Skaraborgs mediemarknad.

När man läser kommentarer från de nya ägarna så framgår att dessa verkligen vill satsa på lokal journalistik, och på lokal kvalitetsjournalistik. De norska delägarna, Amedia, betonar i sina uttalanden är de har en stark tilltro till lokala dagstidningars framtidsutsikter.

Följdriktigt så bromsar de nya ägarna upp Hallpressens planer att lägga ner de tryckta lokaltidningarna och ersätta dessa med digitala utgåvor. Det är hoppingivande för lokala läsare i Skara, Falköping och Tidaholm.

Det är ingen hemlighet att det fanns andra intressenter som ville köpa Hallpressen. Precis som när tidningskoncernen Mittmedia för något år sedan såldes, stod kampen mellan dels en ägarkonstellation bestående av Schibsted och Nya Wermlands-Tidningen samt dels Bonnierkoncernen genom Mittmedia och Amedia.

Bonnier drog det längsta strået om Mittmedia, och kom därmed över 29 dagstidningar och nio gratistidningar. Med Hallpressen tillförs tio prenumererade tidningar och åtta gratistidningar. Sammanlagt omsätter de både koncernerna en bra bit över två miljarder kronor.

För Skaraborg är, med stor sannolikhet, ägarskiftet välgörande. Alternativet hade varit att NWT-koncernen skulle ha tagit greppet på samtliga lokaltidningar, i alla kommuner, i Skaraborg. Självklart bortsett från den lokalt ägda tidning du själv håller i din hand just nu, bör tilläggas.

Det ska bli intressant att följa hur Bonnier News och Amedia kommer förvalta sitt ägarskap i Skaraborg. Amedias Are Stokstad säger i en kommentar att tidningarna ska ”vara en viktig aktör i varje by och stad. Att vi med kvalitetsjournalistik kan vara en arena för information men också en plats dit man går för att utbyta idéer och tankar.

Precis.

En närvarande lokal journalistik som kritiskt granskar det samhälle de verkar i. Med en bred allmän nyhetsförmedling – men också för att främja lokal opinionsbildning och debatt.

Klarar man denna publicistiska utmaning är skaraborgarna att gratulera.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.