Fredag 14 maj 2021

Budgetframgångar med betydelse för Skaraborg

I veckan kom nya alarmerande arbetslöshetssiffror som visar att ungdomsarbetslösheten i Skaraborg ökat mycket kraftigt. Det kommer inte som en överraskning, hotell, restaurang och besöksnäringen är branscher där många unga får sin första sysselsättning, dessa branscher är också hårdast drabbade av Coronapandemin. Återinförandet av sänkta arbetsgivaravgifter för unga är en av flera C-märkta framgångar i regeringen och samarbetspartiernas budget.

Unga förlorare

De unga som är på väg in på arbetsmarknaden riskerar att tillhöra de stora förlorarna i spåren av Coronapandemin. När Sverige kommer återgå i ett normalläge för branscherna där många unga ofta får sin första anställning kan ingen svara på, mer än att det kommer pågå ett bra tag framöver. I det perspektivet är varje insats som kan underlätta steget in på arbetsmarknaden för unga en investering för framtiden. Svenskt Näringsliv har också lyft sänkta arbetsgivaravgifter för unga som en av de viktigaste åtgärderna för att kickstarta i gång Sverige.

Under tisdagen så meddelade Vänsterpartiet att de i ännu en ohelig allians tillsammans med M, KD och SD hoppas kunna sätta käppar i hjulet och stoppa sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Sverigedemokraterna var snabbt ute och lät meddela att de med något förbehåll kan tänka sig att stödja förslaget. Om de kommer få med sig M och KD återstår att se. Det har dock blivit allt tydligare att denna oheliga allians tycks vara redo att offra nästan vad som helst för att visa sin makt. Ska arbetslösa ungdomar i Skaraborg och Sverige vara nästa offer?

Landsbygden tillhör budgetens vinnare

Ett annat viktigt besked för Skaraborg är att landsbygdsprogrammet säkras ekonomiskt för åren 2021-2022 genom att den nationella medfinansieringen ökas. I samband med att EUs långtidsbudget förhandlades stod det klart att svenska landsbygdsprogrammet skulle gå miste om 500 miljoner per år, det har varit viktigt för Centerpartiet att ingångna avtal och åtgärder i programmet ska kunna fullföljas därför är detta ett välkommet besked i budgeten.

Landsbygdens vägar tillförs 500 miljoner extra åren 2021-2023 för underhåll, det är en efterlängtad satsning på det finmaskiga vägnätet för att ta igen delar av eftersatt underhåll. För alla oss som bor och verkar på landsbygden är varje ny krona välkommen, hålorna att fylla är många. Bredbandsutbyggnaden tillförs också 1,4 miljarder under 2021, här är det dock viktigt att finansieringen 2022 och framåt klargörs och inte belastar landsbygdsprogrammet.

När Centerpartiet i slutet av augusti presenterade programmet för att rivstarta i gång Sverige var förslagen många, de flesta av dessa återfinns i regeringen och samarbetspartiernas budget.  Centerpartiet och Liberalerna visar genom budgetsamarbetet och 73 punkts programmet att man tar ansvar för Sverige i en särskilt svår tid. På andra sidan finns en högljudd ohelig allians med V, SD, M och KD utan något gemensamt program eller budget, men med en gemensam nämnare, att sätta käppar i hjulet. Det är det minsta som Sverige behöver just nu.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.