Lördag 16 januari 2021

Dags för Moderaterna att bekänna färg

Sedan valet 2018 utgörs den politiska ledningen i elva av Skaraborgs femton kommuner av partierna i den ursprungliga Alliansen: Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Nio av dessa kommuner har en moderat kommunstyrelseordförande och två kommuner en centerpartistisk. I flera av dessa kommuner finns en lång tradition av framgångsrikt lokalt Alliansstyre där  Centerpartiet och Moderaterna varit och är tongivande, Skövde, Grästorp, Hjo och Mariestad är några av de tydligaste exemplen på detta.

I rikspolitiken har Moderaternas omsvängning blivit allt tydligare sedan det senaste riksdagsvalet. Hos dagens moderater och moderatledaren Ulf Kristersson finns inte mycket kvar av den liberala reformagenda som inledde Allianssamarbetet 2004 och det framgångsrika regeringssamarbetet under Fredrik Reinfelts ledning 2006 – 2014.  Moderaterna har i stället ivrigt påhejade av Kristdemokraternas ledare Ebba Busch valt att vända sig till Sverigedemokraterna för att forma ett nytt högerblock i svensk politik. Moderaterna säger sig numera vilja bilda regering tillsammans med Kristdemokraterna med stöd av och genom ett fördjupat budgetsamarbete med Sverigedemokraterna.

Hur ett sådant regerings- och budgetsamarbete skulle fungera i praktiken är svårt att se, då det är svårt att finna gemensamma nämnare mellan dessa tre utöver invandringspolitiken och möjligen även polis och rättsväsende. På övriga politikområden skiljer sig dock partierna åt i allt väsentligt och i partiernas olika budgetalternativ spretar det betänkligt i synen på välfärden och skatterna. Gemensamma nämnare i utrikes och EU-politiken är i det närmaste omöjliga att finna.

Med detta som bakgrund är det på sin plats att Moderaterna i Skaraborg redovisar hur partiet med flest kommunstyrelseordföranden ser på lokala samarbeten i våra femton kommuner inför och efter valet 2022. Det kan tyckas vara tidigt att göra det nästan två år före nästa kommunval men med tanke på att planeringen för nästa valrörelse, utbildning av kandidater och partiernas programarbete påbörjas nu är tidpunkten lämplig.

I kommunerna Hörby, Sölvesborg, Svalöv samt Bromölla innehar Sverigedemokraterna ordförandeposten i kommunstyrelsen.  Gemensamt för dessa kommuner är att det har varit turbulent på flera områden sedan maktövertagandet. I Hörby har minst 25 chefer lämnat eller tvingats att lämna sina tjänster, som resulterat i att Arbetsmiljöverket utfärdat vite till kommunen. Det vittnas om politisk detaljstyrning av sällan skådat slag. Röster har höjts från SD företrädarna om att begränsa medias tillträde, fria kulturyttringar ifrågasätts för att nämna några exempel i dessa kommunstyren som är mer att likna vid kaos.

Så sent som inför och efter valet 2018 upprepade den moderata partiledningen att det inte låg i linje med partiets värderingar att ge Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande, under de två år som förflutit sedan dess har Moderaternas partiledning gjort en avsevärd positionsförflyttning. Därför är det på sin plats att Moderaterna i Skaraborg redan nu ger väljarna besked om denna positionsförflyttning också gäller i Skaraborg.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.