Lördag 16 januari 2021

Det förnybara tillhör framtiden

Även veckans ledare berör omställningen från fossila drivmedel till andra bränslen. I förra veckan berörde jag elbilen och ställde frågan om den är bäst för klimatet? Denna vecka är fokus på de förnyelsebara drivmedlen. De senaste femton åren har andelen förnyelsebara drivmedel i Sverige ökat från några få procent till cirka 20 procent idag.

Under 2000-talet har flera förnyelsebara drivmedel vuxit sig starkare och ökat sina marknadsandelar. Förnybar diesel HVO och FAME har ökat stort detta främst enligt lagen om reduktionsplikt som säger att förnybar diesel ska blandas in i all diesel med minst 20 procent 2019. HVO tillverkas av både vegetabiliska oljor och animaliska fetter från slaktavfall. Den vanligaste varianten av FAME är RME som baseras på rapsolja. Idag står HVO och FAME för 80 procent av de förnybara drivmedlen i svenska transportsektorn. Potentialen att öka dessa bränslen är stor.

Biogas som fordonsbränsle har också ökat om än på en låg nivå. Förutsättningen för att öka biogasproduktionen är mycket god i Sverige och i världen. Detta gäller inte minst i Skaraborg. Biogas minskar utsläppen med 95 procent jämfört med en fossildriven bil. I december 2019 lämnades utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)” över till regeringen. Det är en fyllig utredning som pekar på biogasens stora potential och dess tre klimatnyttor som uppstår vid rötning av avfall och gödsel. Rötningen undviker läckage av växthusgaser, rötresten eller rättare sagt biogödsel innehåller ett mer tillgängligt kväve för växtligheten och dessutom får du ett förstklassigt drivmedel.

Biogas uppfyller kraven för cirkulär ekonomi. I Europa har biogasproduktionen ökat markant. I länder med varmt klimat är ofta avfallsfrågan svår att hantera till skillnad mot oss i Sverige där förbränning och efterfrågan på värme är stor. Framställning av biogas är ett bra sätt att minska avfallsproblematiken, skapa klimatnytta och få igång en cirkulär ekonomi.

Kommuner och regioner har en viktig roll att agera som katalysator för att få upp volym och efterfrågan inte minst då det gäller frågor som rör klimatomställning, att ställa krav på förnyelsebara drivmedel är ett sådant. Det kan ske på olika sätt dels genom vilka fordon man själv väljer att köpa in och att ställa krav på förnyelsebara bränslen vid upphandling av bussoperatörer, samhällsbetalda resor med mera. Det som också behövs är långsiktighet och uthållighet i beslut, här finns mer att önska från såväl kommuner som regioner och staten för att omställningen bort från det fossilberoende samhället till det förnybara ska gå i den takt som är nödvändigt för att klara klimatutmaningen.

Framtidens bränslen tillhör de förnybara, elbilen kommer inte revolutionera världen, de kommer vara en pusselbit, andra är Biogas, HVO, FAME och Vätgas. Det är mångfalden av förnyelsebara bränslen som gör klimatomställningen uthållig och möjlig. Förbränningsmotorn har en framtid, den kommer dock inte drivas med fossila drivmedel.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.