Måndag 17 januari 2022

Det politiska kaoset

Den senaste veckans hätska politiska tonläge är inte bra för Sverige och riskerar att skada tilltron till vårt demokratiska system. Alla ledande företrädare i de politiska partierna har ett ansvar att hålla god ton och värna en saklig politisk debatt.

Under mina 40 år som politiskt intresserad kan jag inte minnas något tillfälle när ett parti fått ta emot så hårda angrepp med ett så hätskt tonfall som Centerpartiet fått göra den gångna veckan. Ledande företrädare i V, MP, M, KD och SD har tagit varje tillfälle att kritisera Centerpartiet för att vidmakthålla linjen att hålla ytterkantspartierna borta från väsentligt inflytande. Att V och SD tar varje tillfälle att slå på sin motpol, mittenförsvaren i svensk politik må vara en sak, men att M och KD med en sådan aggressiv ton agerar mot en av sina Allianspartner som man dessutom samarbetar med i många av landets kommuner och regioner saknar motstycke.

Centerpartiet har inget organiserat samarbete eller budgetsamarbete med regeringen efter att Liberalerna lämnade det i somras. Detta efter att den oheliga alliansen mellan V, SD, M och KD fällt regeringen för förslaget om införande av marknadshyror i nyproduktion av hyresrätter. Ett förslag som för övrigt Moderaterna och Kristdemokraterna gillade men där man hellre avsatte en regering än att få igenom sin egen politik.

För att Centerpartiet skulle släppa fram Stefan Löfven i somras så fick Annie Lööf igenom tre viktiga centerkrav hos regeringen. Dessa var: förändringen av arbetsrätten och LAS skulle fullföljas, regeringen lovade att leverera förslag för stärkt äganderätt för landets 300 000 privata skogsägare samt att reformera strandskyddet för att underlätta byggande på landsbygden. På dessa punkter har regeringen levererat och lovat att ingångna avtal ska hedras och fullföljas och därmed har Centerpartiet släppt fram Magdalena Andersson som statsminister två gånger under den senaste veckan. I budgetomröstningen så röstade Centerpartiet för sin egen budget, precis på samma sätt som Liberalerna gjorde för sin. I den andra omröstningen mellan de två huvudförslagen följde Centerpartiet vedertagen praxis i riksdagen och avstod genom att rösta gult. Ledande C-företrädare har sedan i somras varit tydliga med att en förutsättning för att rösta grönt för regeringens budget var att den skulle innehålla tydlig centerpolitik, det gjorde den inte.

Till sist några glädjeämnen mitt i det politiska kaoset. Sverige har fått sin första kvinnliga statsminister, dessutom vald två gånger på en vecka det går till historien i dubbel bemärkelse. Miljöpartiets avhopp från regeringen sprider mer hopp än förtvivlan för landsbygdens invånare och näringsidkare. Anna-Caren Sätherberg från Jämtland får den viktiga posten som landsbygdsminister. En ödmjuk Magdalena Andersson sa efter måndagens statsministeromröstning att hon räcker ut handen för att göra upp i sakpolitiska frågor även med M, KD och L.  Förvisso är tiden kort fram till nästa val, men det kan förhoppningsvis dyrka upp en och annan låsning i den cementerade blockpolitiken och föra fler partier mot mitten.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.