Onsdag 20 februari 2019

Det riktiga skolvalet

Inför valet borde skoldebattens huvudfråga vara hur partierna möter det faktum att dagens segregerade skola ökar kunskapsklyftorna och att det blir allt mer ojämlika förutsättningar för barn och ungdomar i Sverige.

Detta är tyvärr en spegelbild av den allmänna utvecklingen i samhället. När ekonomiska, sociala och regionala klyftor ökar, så märks det också i klassrummen. För skolan är ingen isolerad ö.

Därför är frågan om att ge alla barn och ungdomar lika möjligheter, intimt kopplat till allt från samhälls- och bostadsplanering till rättvis skattepolitik och omfördelande välfärdspolitik. Forskningen visar tydligt att den viktigaste faktorn för skolgången är barnens hemmamiljöer. Om barn kommer från studievana hem, eller inte, har en avgörande betydelse.

Till detta kommer det gigantiska marknadsexperiment som svensk skola under decennier utsatts för.

All aktuell forskning visar att dagens marknadsstyrning och konkurrens bidrar till att öka klyftorna. Systemet med skolval tar inte hänsyn till att förutsättningarna för skolor är olika mellan kommuner och mellan bostadsområden.

Om detta borde skoldebatten handla; hur skapar vi åter en sammanhållen skola?

Då måste nuvarande skolpengssystem ifrågasättas och ersättas med nya modeller, bort från marknadstänk. Den framtida finansieringen av skolan måste bygga på en rimlig och solidarisk socioekonomisk fördelning.

Socialdemokraterna gör helt rätt när man nu lyfter in dessa frågor i valdebatten. Det är klokt att partiet tydligt deklarerar att såväl finansieringssystem som skolvalsystem i grunden måste göras om. Alla elever måste ha en reell möjlighet att välja. För att detta ska lyckas måste en gemensam antagning för såväl friskolor som kommunala skolor införas och kötiden slopas som urvalskriterium.

Mot detta har allianspartierna överraskande lite att sätta emot. Det ekar ganska tomt när dessa, anförda av tidigare utbildningsminister Björklund, istället åter fokuserar på fler betyg för små skolbarn, fler nationella prov och betyg i ordning och uppförande.

När ska allianspartierna erkänna att det kanske är Sverige som valt en alltför udda väg? Och våga ifrågasätta om marknadsexperimentet verkligen gett de tänkta resultaten? I all synnerhet som vi nu tydligt ser hur ”skolmarknaden” alltmer domineras av några stora privata utbildningsbolag.

Omvärlden följer med stor förvåning Sveriges val av skolsystem. Inget annat land tillåter vinstdrivande företag att driva skolor, med offentlig finansiering. Ett tag införde högerregimen i Chile ett liknande system som Sverige. Det är nu skrotat.

Den generella utgångspunkten i andra länder är att om skolor finansieras av det offentliga får de inte ta ut vinst. Så är det i våra nordiska grannländer. Så är det i Nederländerna. Så är det i England – ja, så är det överallt.

Om detta kan man naturligtvis tycka olika. Man kan, som allianspartierna, givetvis tycka att det viktigaste för den framtida skolan är att privata bolag i all framtid ska ha en obegränsad rätt att vinstmaximera.

Men om detta är den stora profilfrågan för valet 2018, då backar allianspartierna in i framtiden. I längden är detta en omöjlig position.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.