Fredag 29 maj 2020

Digifysiska vårdval

När det gäller lokal hälso- och sjukvård ligger Sverige långt efter andra länder. Vi har visserligen en mycket väl utvecklad specialistvård och ligger högt i antal sjukhussängar per capita.

Men Sverige har inte klarat av att skapa en stabil lösning för den lokala vården. Där andra länder skapat effektiva system, med distriktsläkare som har helhetsansvar för sina patienter, så har Sverige gått bort sig i ensidigt institutionstänkande.

Idag säger de flesta politiker att de vill bygga ut primärvården, satsa på lokala vårdcentraler och på fasta läkarkontakter.  Detta anses också vara nödvändigt för att möta det växande trycket på sjukhusen och för att minska köer till akutmottagningar.

Mitt i allt detta har Sverige skapat generösa system för vårdval, och öppnat upp för digitala nätdoktorer, på ett sätt som riskerar såväl kvalitet som kontinuitet.

Det är därför välgörande att statens utredare Göran Stiernstedt i sitt slutbetänkande nu lyfter hela denna problematik.

Det är fullständigt orimligt att privata vinstintressen getts möjlighet att expandera med digitala vårdmöten där regionernas skattebetalare tvingas stå för kostnaderna. Det säger sig självt att dessa företag, med smart marknadsföring, lockar fler och fler kunder att via mobiltelefon koppla sig till en ”nätdoktor” för att få råd för allehanda krämpor. Med många besök tjänar företagen grova pengar.

Göran Stiernstedt hävdar att nuvarande vårdvalsystem har allvarliga brister och måste reformeras.

Han vill se flera åtgärder för att styra upp nätläkarbolagen. Genom att kräva att dessa också måste erbjuda fysiska kontakter i hela landet, med exempelvis läkare och sjuksköterskor, så tvingas dessa aktörer anpassa sig.

Klokt är också förslaget att regionerna ska ställa tydligare krav på att alla utförare att tillhandahålla såväl fysisk som digital vård. Målet är att patienten ska vända sig till samma aktör oavsett om det görs via digitalt besök eller fysiskt. Utredaren kallar det ett ”integrerat digifysiskt vårdval”.

Principiellt viktigt är förslaget att listning endast kan ske hos en utförare som är godkänd och som har kontrakt enligt lagen om valfrihetsystem (LOV) eller lagen om offentlig upphandling (LOU).

Samtidigt ifrågasätter Göran Stiernstedt om det är just ”fast läkarkontakt” som är den bästa lösningen för en väl utvecklad lokal vård. Enligt honom är styrkan i svensk primärvård, det han kallar, multiprofessionaliteten och teamarbetet. Därför bör patienter istället välja sin vårdcentral.

Utredaren vill se en nationellt reglerad besöksavgift på 100 kronor i samtliga regioner och föreslår också att regionerna ska tillhandahålla en listningstjänst som ska bli del av en nationell portal. Dessutom rekommenderas att regionerna tillämpar gemensamma ersättningsprinciper för primärvården. Bland annat bör fast ersättning per patient, kapitering, vara huvudsaklig ersättning.

Detta är kloka ord från en statlig utredare, som har gott anseende hos sjukvårdshuvudmännen.
Förslagen syftar till kontinuitet för patienterna.  Det är hög tid att reformera nuvarande vårdvalsmodell och stoppa oseriösa nätbolag.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.