Lördag 28 januari 2023

Dystert 2022

2022 är året som kommer gå till historien som det mörkaste året i Europa sedan andra världskriget och som helhet ett av de dystraste i världen på decennier.

Det ryska anfallskriget i Ukraina har gått in i en ny fas där dag­lig terrorbombning av ukrainsk infrastruktur är måltavla. Livet ska göras så odrägligt det bara går för den ukrainska befolkning­en i någon slags förhoppning om att då kommer kriget att vinnas, en strategi som är svår att förstå. Terrorbombningarna har tvärt­om stärkt försvars- och kampviljan hos ukrainarna. Det är djupt imponerande att se med vilken beslutsamhet den ukrainska befolkningen agerar för att försvara sin självständighet, demokrati och frihet. Indikationer finns att Ryssland i början av januari kom­mer eskalera krigföringen.

Än så länge har den västliga militäralliansen Nato fört en balans­akt genom att med militär materiel stötta Ukraina, men hålla sig på armlängds avstånd från att själva agera. Allt för att undvika en eskalering av konflikten som drar in större delen av Europa. Under de senaste veckorna har Natos generalsekreterare Jens Stol­tenberg och Sveriges överbefälhavare Micael Bydén varnat för att den eskalerande utvecklingen kan leda till ett storkrig mellan Ryssland och Nato. Uppenbart närmar sig gränsen för hur långt Ryssland ska tillåtas att gå i att förgöra ett folk och ett lands suveränitet innan Natos mått runnit över?

I Ryssland har allt motstånd som visats mot kriget brutalt tystats ner. Genom en omfattande desinformation, nedstängning av sociala medieplattformar och hot och straff mot opinions­yttring­ar har Kreml hittills lyckats att undvika en större intern rysk kritik över vad som sker i Ukraina. Historien visar att de som kan komma att sätta stopp för kriget och pågående barbari är de ryska mödrarna, även om kvinnorna är frånvarande på toppositioner i Ryssland är det kvinnorna som maktens män i Kreml räds.

Det har i Sverige, men framför allt bland Ukrainas grannländer, väster och söderut, visats på fantastiska solidaritetshandlingar. Se­naste tiden har det rapporterats om tillverkning av kaminer för värme och matlagning som sänds till behövande i Ukraina. En i raden är Lagmansgymnasiet i Vara där eleverna tillverkar kaminer, ett bra och lovvärt initiativ. Det inger hopp att se den stora vilja att hjälpa som på olika sätt visats genom att stötta Ukraina och ukrainarna.

För en tid sedan samtalade jag med en förälder och vi konstaterade båda att ordet solidaritet sällan hörs i den politiska debat­ten. Vissa ryggar tillbaka och tänker socialist när ordet solidaritet nämns, då det under en tid användes flitigt av vänsterrörelsen. Ordet solidaritet är så mycket större och vida­re än en vänsterhandling. Det handlar om att dela med sig, att åtminstone för en stund låta det egna jaget stå tillbaka.

2022 har varit ett dystert år, kriget i Europa, stora pågående svältkatastrofer, på vissa ställen svåra över­svämningar och på andra extrem torka till följd av klimatförändringen. Hjälpbehoven är stora och det rimmar dåligt med att ett land som Sverige kraftigt sänker sitt bistånd.

Avslutningsvis vill jag önska alla våra läsare en god jul.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.