Lördag 16 januari 2021

Efterlängtad comeback med program för att nystarta Sverige

Annie Lööf är tillbaka i politiken efter sin föräldraledighet. Efterlängtad av många, fruktad av vissa levererade hon i sitt sommartal den gångna helgen. I talet presenterade hon Centerpartiets program för att rivstarta i gång Sverige efter Coronapandemins första halvår. Programmet levererar en rad av förslag inom Centerpartiets profilområden: Jobb och Företagande, Klimatomställning samt politik för Hela Sverige.

Förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för unga upp till 24 år från dagens 31,42 procent till 19,8 procent är mycket välkommet. Ingen annan grupp på den svenska arbetsmarknaden har drabbats så hårt som just unga under Coronapandemin. Åtskilliga tusentals sommararbeten har gått förlorade, bara Skara Sommarlands uteblivna säsong innebar att cirka 400 ungdomar i Skaraborg förlorade sommarens arbete. Många unga får sitt första arbete inom restaurang och café, en bransch där luften i det närmaste totalt har gått ur under pandemin. Förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för unga finns också med bland de förslag som Svenskt Näringsliv presenterat för att kickstarta i gång Sverige.

I programmet finns också förslag om sänkta inkomstskatter riktade till de med låga inkomster totalt kostar det förslaget 10 miljarder per år. Pengar som i var och ens plånbok leder till ökad efterfrågan och konsumtion. Förslag lämnas också om att ROT avdraget ska tillbaka till 50 procent av arbetskostnaden för att stimulera byggande. Satsningarna för Hela Sverige och klimatet innehåller bland annat extra pengar till underhåll av landsbygdens vägar om 1,5 miljarder årligen 2021 och 2022 samt 500 miljoner 2023. Ett förslag om det förverkligas betyder mycket för Skaraborgs finmaskiga vägnät. Det finns också pengar till ökat underhåll och investeringar i järnväg. Satsningar på bioekonomi, företagens klimatomställning, ett rejält resurstillskott för att snabba på bredbandsutbyggnaden finns också bland förslagen.

Centerpartiets förslag kostar statskassan 42,5 miljarder 2021, 36,1 miljarder 2022 samt 30,5 miljarder 2023. Därutöver vill partiet, utan att nämna någon siffra, tillföra kommuner och regioner ytterligare substantiella höjningar av generella statsbidrag framöver, inte minst för de närmsta åren. Centerpartiet går nu in i slutförhandlingen med regeringen kring kommande års budget och har därmed stora möjligheter att få igenom betydande delar av förslagen.

Annie Lööf och Centerpartiets förslag är särskilt välkomna i den politiska tid vi lever i nu. Att formulera problem är partiledarna mästare i, att leverera visioner och förslag på lösningar som inte är direkt hämtade från PR byråerna är det betydligt sämre ställt med. Medborgarnas tilltro till politikens förmåga att hantera viktiga samhällsproblem har minskat och i brist på visioner och förslag har vi de senaste åren fått uppleva allt mer av plakatpolitik. Här sticker dock Centerpartiet och Annie Lööf ut, partiet visar att det räds inte ta ansvar när så krävs.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.