Torsdag 28 september 2023

En olycka kommer sällan ensam!

En vecka efter att vi i Sverige fick vårt första fall av bekräftad afrikansk svinpest är fortfarande konsekvenserna svåra att överblicka. Det kommer ta månader i värsta fall flera år innan livet kan återvända till det normala.

Inom grisnäringen, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har det under flera års tid funnits en oro för och ökad beredskap hur branschen och myndigheter ska agera när/om den afrikanska svinpesten (AF) konstateras i landet. Nu är AF ett faktum också i Sverige trots återkommande informationsinsatser vid rastplatser med uppmaningen att inte slänga matrester i naturen på grund av risken att en liten bit köttråvara skulle kunna vara smittad med virus av svinpest. Att nu snabbt få kontroll över och stoppa smittspridningen är inte bara en överlevnadsfråga för den svenska grisbranschen, leverantörer och förädlingsled. Afrikansk svinpest påverkar alla som verkar, bor, besöker och lever av landsbygdens verksamheter i ett mycket stort område när ett utbrott är konstaterat.

Cirka 1000 kvadratkilometer har spärrats av i kommunerna Fagersta och Norberg, i detta område gäller tills vidare ingen allemansrätt, skogsbruket och besöksnäringen är satt i vänteläge. Ytmässigt motsvarar de aktuella avspärrningarna ytan i hela Skara och Skövde kommuner. Ett utbrott av afrikansk svinpest i våra tätbefolkade bygder med en omfattande grisproduktion skulle få ödesdigra konsekvenser.  Det går inte nog att understryka vikten av att utbrottet begränsas till det nu aktuella området. Ska detta vara möjligt måste alla hörsamma och följa myndigheternas strikta regler och rekommendationer.

Nyhetsredaktionerna var lite sena i starten att förstå vidden av utbrottet, vilket också kan vara fullt förståeligt på grund av okunskap. Det viktiga nu är att de feta nyhetsrubrikerna består och inte om någon vecka ersätts av mindre sporadiska notiser. Media har en oerhört viktig roll i det fortsatta arbetet för att klara av att begränsa Sveriges första fall av AF till det aktuella området. Skulle Sverige tappa kontrollen och AF sprida sig över landet är det inte bara spiken i kistan för svensk grisproduktion det skulle slå hårt mot arbetstillfällen och svensk ekonomi. Svenskarnas stolthet, den svenska allemansrätten, skulle inte bli densamma igen.

I direkt anslutning till att riksmötet/riksdagen hade sitt årliga öppnande på tisdagen lämnade Centerpartiets gruppledare i riksdagen Daniel Bäckström in en begäran om en särskild riksdagsdebatt om den afrikanska svinpesten. I begäran varnar Bäckström för att situationen är mycket allvarlig och att det därför behövs en bredare debatt och bredare politisk förankring för att skapa uthållighet kring råd och restriktioner, detta på grund av att bekämpningen kan ta mycket lång tid. Att Centerpartiet begär denna debatt är bra. Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) behöver känna trycket och driva på frågan i regeringen inte minst då det gäller ekonomisk ersättning till alla näringsidkare som på olika sätt drabbas hårt ekonomiskt

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.