Tisdag 25 juni 2019

En rund region

Det man förlorar på karusellerna, får man ta igen på gungorna. Det säger sig nästan självt att om regionpolitikerna ger sig i kast med att radikalt förändra hela grundstrukturen för dagens snåriga biljettsystem hos Västtrafik, så kommer det i slutändan bli någon som får betala lite mer. Men också andra som får betala lite mindre.

Allt handlar om att göra Västra Götalandsregionen rundare. Det ska vara enkelt, och prisvärt, att välja kollektivtrafik för att ta sig kors och tvärs i vår stora region.

Därför är grundtanken rätt i regionens förslag till nytt zonsystem för Västtrafiks biljetter. Regionen måste komma bort från nuvarande system med hela 70 biljettzoner, vilket är en kvarleva från tidigare landstings länstrafikbolag.

Det är som om de gamla länsgränserna i regionen aldrig suddats ut. Trots att det, de facto, är snart tjugo år sedan Skaraborg, Älvsborg, Bohuslän och Göteborg slogs samman, så lever vi fortfarande med de biljettsystem som regionen ärvde.

Titta på Skånetrafiken. Eller på SL-trafiken i Stockholm och Mälardalen. Där har man sedan länge en regional kollektivtrafik med enkla biljettsystem.

Men när Västra Götaland förra veckan, efter åtta års utredande, äntligen ska slå klubban i bordet för att få någon ordning på detta kaotiska system – då blev hela frågan stoppad i regionfullmäktige, och återförvisad för ytterligare utredningar.

Det känns onekligen märkligt att höra hur socialdemokratiska och vänsterpolitiska regionpolitiker motiverar sitt yrkande för att bromsa denna reform. Båda partierna bedyrar nämligen att det föreslagna systemet egentligen är alldeles förträffligt bra uttänkt –  i princip.

Men, det finns en hake.

Det kanske blir något lite dyrare för de människor som åker väldigt ofta och dessutom åker väldigt kort. Det vill säga resenärer i storstaden Göteborg.

Å andra sidan kan det vara prislappen för att långväga resor ska bli billigare. I den bästa av världar ska givetvis alla resenärer få det billigare. Men det är ingen naturlag.

Egentligen vore det mer befogat med klagomål om de dyrare resorna istället drabbar de länsbor, som bor utmed en väg, där man får vara glad om det kommer en buss en gång i timmen. Om ens så ofta.

Men nu handlar problemet om dem vars buss- och spårvagnstäthet är sådan att man har en ny tur kanske var femte minut. För dem kanske det kan bli något dyrare. Men det vet man inte än, eftersom det nu enbart var ett principiellt inriktningsbeslut som skulle tas. Och trots att principen är rätt, enligt alla, så räckte tydligen detta för att stoppa hela reformen.

Det är bra att regionledningen nu forcerar ärendet och snabbt återför det till regionfullmäktiges bord. Där har ju faktiskt 66 procent av fullmäktiges ledamöter (88 av 149) bestämt sig för att rösta ja, oavsett vad de 56 ledamöterna från S och V tycker – bortom principerna som man är överens om.

Och hur de fem nyvalda lokala ”Demokraterna” från Göteborg tänker rösta vet ingen. Det enda vi vet är att de, dessvärre, är beredda att blockera hela det västsvenska trafikpaketet.

Och det kommer alla resenärer bli lidande av. Speciellt de som bor utanför Göteborg stad.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.