Torsdag 23 mars 2023

En skamfläck på Sveriges banér

”Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar.” skaldade år 1899 Verner von Heidenstam med anledning av att rösträtt då var kopplad till medborgarnas ekonomiska ställning.

Idag kan vi travestera detta och skalda:

”Det är en skam, det är en fläck på Sveriges banér att en av riksdagens talmän -Björn Söder (SD)- inte ser judar och samer som svenskar”

Sverigedemokraterna gör allt för att dölja sitt förflutna. Men sanningen är att partiet år 1988 bildades av veteraner inom militant rasism och fascism i Sverige. Bakgrunden finns i Nordiska Rikspartiet och Bevara Sverige svenskt (BSS). Nazisten Anders Klarström blev partiets allra första partiledare.

När partiet 1998 gick till val i Sverige, var det med stödfinansiering från förintelseförnekaren Jean-Marie Le Pens franska högerextrema parti Front National. Inför Europavalet 1999 var SD en del av ett europeiskt nätverk; EuroNat. Nätverket bestod av av olika högerextrema, fascistiska och antijudiska partier, bland annat det fascistiska partiet i Italien.

Året efter valdes Jimmie Åkesson till partiledare, och partiets historierevision påbörjades.

Varje gång dessa realiteter nämns, reagerar dagens Sverigedemokrater starkt. Febrilt pekar partifunktionärerna på andra partiers historiska tillkortakommanden, för att förringa den egna bruna historien. Givetvis finns det historiskt mörkare kapitel hos samtliga partier. Men inget annat, nu verkande, riksdagsparti har en direkt historisk koppling till nationalsocialistiska och rasistiska grupper.

Inte undra på att somliga av dagens medlemmar och funktionärer får problem. Det uppdagas återkommande, i de akuta utrensningskampanjer som partiet tvingas ägna sig åt.

Men det vill ändå aldrig ta slut.

Björn Söder innehar det högsta politiska uppdraget i Sverige, som någon sverigedemokrat har. Som vice talman är han några få hjärtslag från att kunna vara rikets högsta företrädare, efter kungen.

Så när Björn Söder börjar dela upp medborgarna i ”svenskar” och ”inte svenskar” går det inte att vifta bort. Hans ”orwellska” uttalanden om att det skulle vara rasism att säga att judar och samer är svenskar, är fullständigt horribelt.

Men det visar tydligt det tankegods som hans parti förvaltar. Partiet är maniskt förhäxad av etnicitet och delar i sitt partiprogram upp medborgare i ”infödda svenskar” och ”assimilerade svenskar”.

När riksdagens andre vice talman hävdar att judar, samer och andra minoritetsspråkgrupper i Sverige inte är svenskar, så blåser historiens iskalla vindar rätt in i den svenska valrörelsen. Och över de som funderar på att rösta på partiet.

Det håller inte att som medborgare sitta vid köksbordet och allmänt tycka att lokala sverigedemokrater kan vara trevliga figurer. Det är denna idé- och tankegrund som väljaren också måste ta ställning till.

Tankegodset som Björn Söder så tydligt manifesterar, är ett sluttande plan mot ett politiskt och mänskligt moras. Väljarna har makten att stoppa det. Det är därför vi har allmän och lika rösträtt.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.