Torsdag 30 mars 2023

En väckarklocka

Botkyrka kommun har de senaste veckorna varit i händelsernas centrum efter att ett medlemsmöte i Socialdemokraterna med några få rösters övervikt meddelade att partiet saknade förtroende för kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

Inledningsvis rapporterades det som en organiserad kupp med ovanligt många partimedlemmar närvarande på medlemsmötet, det rapporterades om att personer med kopplingar till gängkriminalitet och Vårbynätverket hade deltagit. Efter att Socialdemokraterna gjort en nyligen publicerad intern utredning har kopplingarna till gängbrottslighet avskrivits med undantag för en enskild partimedlem som hotas av uteslutning. I varje fall utåt sett verkar det politiska livet återgå till det normala också i Botkyrka efter att Ebba Östlin på måndagen meddelade att hon avgår som kommunstyrelsens ordförande.

Det som nu utspelat sig hände också för 10 år sedan i samma kommun, Botkyrka, men då i ett annat parti, Moderaterna. Ovanligt många medlemmar hade tagit sig till ett medlemsmöte i Moderaterna 2013 och under kuppliknande former röstade man bort Jimmy Baker, Moderaternas gruppledare och oppositionsråd i kommunen. Kuppen 2013 ledde till att Moderaterna kvickt uteslöt ett antal medlemmar. En annan kommun där det i offentlighetens ljus skedde något som i varje fall liknade kuppartade former efter valet var Södertälje kommun. Det resulterade i att den tilltänkta majoriteten i sista stund föll.

Den svenska representativa demokratin bygger på att de politiska partierna ställer upp med kandidater som kan väljas och bli folkvalda företrädare i de politiska församlingarna. Det fanns en tid när konkurrensen att kandidera i ett val för ett politiskt parti innebar att personen i fråga först behövde delta i partiarbete ett antal år och dessutom inte vikt undan för det organisatoriska grovgörat i ett parti. De åren blev ett test och ett prov på personens lämplighet att stå på en valsedel.  Då var de politiska partierna stora medlemsorganisationer och politik diskuterades högt och lågt hos unga, kvinnor och män i de många lokalföreningarna. Fram till på 1980-talet var organisationsgraden hög och partierna hade många medlemmar, idag återstår endast en spillra av partiorganisationerna och de aktiva medlemmarna speglar dåligt väljarna.

Partierna har förändrats och utvecklats till valkampanjorganisationer där alla som vill delta tas emot med öppna armar. Kan hända att jag har fel, men jag kan inte minnas att särskilt många medlemmar uteslöts ur partierna på 1980-talet och skedde det uppmärksammades det stort. De som hade en egen agenda passade sällan in och föll ifrån, det var betydligt svårare att skapa sig en plattform än idag. Vad vi sett hända i Botkyrka kommun kommer med all säkerhet att följas av fler kommuner i framtiden, det kan lika gärna ske i en av Skaraborgs kommuner nästa gång. Därför bör det som skett i Botkyrka bli en väckarklocka för de politiska partierna. Demokratin är aldrig starkare än sin svagaste länk.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.