Måndag 23 juli 2018

Ett pris i rättan tid

Antikärnvapenorganisationen Ican tilldelades på söndagen Nobels fredspris.

Ican (internationella kampanjen för avskaffande av kärnvapen) har funnits i drygt tio år och spelat en nyckelroll för det arbete som resulterat i världens första avtal om förbud mot kärnvapen. Detta antogs av FN den 7 juli i år. Genom avtalet blir kärnvapen olagligt enligt internationell rätt. 122 länder stod bakom beslutet. Dock inte ett enda av de åtta länder som har kärnvapen.

Nu återstår att de 122 länderna också ratificerar avtalet och skriver under. När 50 stater gjort det, blir det bindande för undertecknade stater.

I en tid när världspolitikens scen fylls av narscisstiska, våldsbenägna och arga män, så är det särskilt tydligt att det är bråttom med en motkraft mot massförstörelsevapen av alla dess former.

Det är djupt oroande att kontrollen av avfyrningsmekanismerna till kärnvapen i såväl USA som Ryssland finns hos ultranationalistiska ledare som Trump och Putin. Lika skrämmande är att Nordkoreas Kim Jung-On lyckats utveckla kärnvapenbestyckade långdistansrobotar. Detta trots nuvarande icke-spridningsavtal, vilket uppenbart inte kan hindra spridning av dessa ohyggliga vapen.

Risken för massiv nukleär ödeläggelse framstår som större än på flera decennier. Man får gå långt tillbaka till kalla krigets dagar för att uppleva något liknande.

Därför är Nobels fredspris till Ican ett pris i rättan tid.

Indirekt lyfter priset även det avtal som Barack Obamas USA, tillsammans med bland annat EU, tecknade med Iran för att hejda kärnvapenutvecklingen i Mellersta Östern.

Obamas efterträdare Trump agerar dock kraftigt för att riva upp avtalet med Iran. Han gör uppenbart allt för att öka spänningarna med såväl Iran som i hela Mellersta Östern.

Samma Donald Trump kräver nu oblygt att Sveriges regering och riksdag inte ska skriva under FN-beslutet om kärnvapenförbud.

Mönstret känns igen. USA ville inte skriva under FN:s förbud mot anti-personella minor. Inte heller FN:s förbud mot klustervapen. När förhandlingarna om att  förbjuda klustervapen pågick, utsatte USA sina allierade för stark press mot förbudet.

Det vore skamligt om Sverige skulle vika ner sig för denna typ av påtryckningar.

USA:s konservativa republikanska majoritet, med Donald Trump i spetsen, har på kort tid visat att USA inte vill, vågar eller kan ta ansvar för den globala utvecklingen. Trump vill riva det historiska Iran-avtalet. Som enda stat i världen motsätter sig USA klimatavtalet. USA trotsar FN-beslut och en närmast samfälld världsopinion, när man provokativt förklarar Jerusalem som Israels huvudstad.

Kärnvapenstaterna bojkottade naturligtvis söndagens utdelning av  Nobels fredspris.

Det finns uppenbart de i Sveriges riksdag som är beredda att krypa för USA:s president Trump, och inte ratificera FN:s kärnvapenförbud. Deras främsta motiv är att detta skulle hindra Sverige från att bli fullvärdig medlem i NATO.

Tydligare kan det inte bli att NATO-medlemskap är liktydigt med ett accepterande av NATO:s kärnvapenparaply.

Valet är enkelt; kärnvapnen måste bort.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Att en majoritet av våra valda ledamöter i riksdagen INTE vill ratificera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, är svårt att fatta! Vilka värderingar råder i lekstugan Riksdagen? T.o.m.de ledamöter som har ”krist” i sitt partinamn väljer Nato framför FN:s arbete för fred och avrustning! Per G. har helt rätt! Detta är skamligt! Problemet är kanske att många av våra förtroendevalda har tappat förmågan att skämmas?