Tisdag 21 maj 2019

EU-val för Mälardalen?

Valet till Europaparlamentet den 26 maj är ett mycket viktigt val.

Europaparlamentet är (med regeringsföreträdarna i Europeiska unionens råd) EU:s lagstiftande organ. Det är i parlamentet som den öppna politiska debatten förs, om de förslag som tas fram av EU-kommissionen.

Eftersom EU:s 28 medlemsstater är en gemensam handelsunion, så finns det mängder av lagar och regler som måste gälla för hela detta stora område.

Det handlar om grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter för över 500 miljoner människor. Det handlar också om regelverk som gör det möjligt för svenska företag att på lika villkor konkurrera i hela Europa. Detta är nödvändigt för att denna gemensamma marknad ska fungera.

Så de beslut som tas av Europaparlamentet påverkar vardagen för medborgare, företag och kommuner i hela vårt land. Därmed blir valet av 21 parlamentariker från Sverige mycket viktigt.

Skaraborgsbygden kunde för ett par veckor sedan redovisa hur representanter för Mälardalen dominerar när partierna fastställer sina valsedlar. Tre av fyra på den moderata EU-valsedelns topp kommer från Mälardalen. Än värre är det med Centerpartiets valsedel. Där kommer samtliga fyra i toppen från Mälardalen. I varje fall enligt det förslag som ska behandlas av partiets förtroenderåd om tio dagar.

Västsvenskar lyser med sin frånvaro på topplaceringarna i de båda partierna. Först på femte plats kommer på moderatlistan göteborgaren Gustaf Göthberg och på centerlistan Kristina Jonäng från Ljungskile.

Detta är ett bottennapp, och borde djupt genera de båda partierna.

För EU består inte enbart av 28 medlemsstater. EU består av en lång rad regioner, med egna ansvarsområden och egna politiska agendor. Det handlar om allt från landsting och regioner i Sverige till självständiga delstater i Tyskland.

Det är ingen tillfällighet att kampen, i exempelvis Tyskland, är hård inom respektive parti för att de olika delstaterna är representerade i Europaparlamentet. Så är det i många andra centraleuropeiska länder också.

Men tittar man på nuvarande sammansättning av den svenska delegationen med 20 Europaparlamentariker, som valdes 2014, så är det en total skevhet i fördelningen av platser.

Hälften av ledamöterna kommer idag från Mälardalen, främst från Stockholm (3 M, 2 S, 2 L, 2 MP, 1 C). Från övriga Sverige kommer tre från Småland (2 SD, 1 S), en från Östergötland (1 S), en från Västerbotten (1 KD) och fyra från Västra Götaland (S, MP, Fi, V). Samtliga västsvenskar bor dessutom i Göteborg. Skåne har ingen ledamot. Norrland har en enda, men först efter att stockholmaren Lars Adaktusson (KD) i höst blev riksdagsledamot!

Vän av ordning påpekar säkert, att det står varje väljare fritt att kryssa fram sin egen kandidat. Men den reella möjligheten för kandidater som står längre ner på valsedeln är i praktiken obefintlig.

Och inte ens en topplats räcker till, om mäktiga nätverk i riksdagen och centrala partikanslier i Stockholm bestämmer sig för det.

Moderaterna har fastställt sin valsedel.
Nu står Centerpartiet på tur. Frågan är om partiets slogan om att ”hela Sverige ska leva” också gäller för att ge förtroende i Europavalet.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.