Tisdag 7 juli 2020

Fokus på landsbygd

Regeringen har valt att göra en stor satsning på landsbygden.

I veckan presenterade Annie Lööf resultatet av Centerpartiets budgetförhandlingar med regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Liberalerna.

I nästa års budget sjösätts satsningar motsvarande 2,24 miljarder för att ge möjligheter för hela Sverige att leva och utvecklas.

Huvuddelen av detta är en stor skattereform för boende i svensk glesbygd. Den innebär en skattesänkning med 1 650 kr per år för knappt 900 000 människor som bor i de mest utsatta kommunerna i landet. Det handlar om personer som bor i det som kallas stödområde A och B. Från Värmland och norrut, kan man säga. Med undantag av en del större städer i området.

Centerpartiet ville gå längre än den skattesänkning som nu blev fallet, med som mest 137 kronor per månad. Utgångsbudet från C lär ha varit 310 kronor per månad. Men detta är gott nog, som en start.

Reformen går i samma riktning som den tidigare aviserade viktiga förändringen av kostnadsutjämningen mellan kommuner och regioner. Även den reformen handlar om att omfördela mer av samhällets resurser till småkommuner och landsbygd.

I grunden handlar detta om en sund fördelningspolitisk ambition och bör välkomnas av alla. Sverige har inte råd med att landet klyvs mellan stad och land. Växande regionala klyftor måste bekämpas, i likhet med de växande sociala klyftorna. Det måste vara möjligt för människor att leva sina liv och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man väljer att bo.

Skattereformen, med ökat grundavdrag för glesbygdsbor, tar 1 370 miljoner kronor av nästa års landsbygdssatsning. Därtill kommer ett bondepaket på 191 miljoner kronor samt 30 miljoner kronor för bekämpning av skogsskador. Lägg därtill plus 156 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad, ökad vägunderhåll 191 miljoner kronor samt satsning på järnvägstrafiken med 100 miljoner kronor.

Principiellt intressant är att Annie Lööf i detta sammanhang också lyfter in dagspressens och medias betydelse för lokal demokrati. Ökade satsningar för att säkerställa en obunden och kritiskt granskande lokalpress i hela landet, är en viktig del i ett fungerande demokratiskt samhälle. Regeringen avsätter därför 85 nya miljoner år 2020 för detta.

Januariavtalet och budgetsamarbetet mellan S, MP, C och L har ritat om den politiska kartan. Utöver en rad liberala reformer, som politiska kommentatorer konstaterat har fått genomslag i den nya politiken, så är just satsningen på landsbygden en av de riktigt stora förändringarna.

Den andra stora förändringen kommer vara en grön miljö-, energi- och klimatpolitik. Detta hänger direkt samman med hur landsbygd och svenskt jord- och skogsbruk utvecklas. Där finns nämligen många av lösningarna på framtidens miljöutmaningar. En fingervisning var Miljöpartiets presentation av nya järnvägssatsningar för nattrafik till Norrland och övriga Europa. Mer lär komma.

Centerpartiet och Miljöpartiet växeldrar regeringspolitiken i en allt mer grön riktning.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Hoppas att Per G. har rätt när han konstaterar att C och Mp drar regeringspolitiken i allt mer grön riktning! Men jag gillar inte den svaga kraften och den låga farten i draget! Öka Farta´!