Torsdag 28 september 2023

För tankarna till diktaturstater

Tänk dig ett dagbrott där det bryts uran, kobolt och vanadin i Västgötabergen. Ett dagbrott som växer med minst 1 kvadratkilometer per år och ett växande avfallsupplag med miljöfarligt avfall som upptar en minst lika stor yta.

Detta kan vara en realitet i Skaraborg inom 10 år. Under hösten förväntas riksdagen riva upp det svenska förbudet från 2018 att bryta uran i Sverige. Bakom förbudet 2018 stod den dåvarande regeringen och Centerpartiet. Under flera år hade LRF och kommuner som stridit mot gruvprospekteringsföretag krävt ett förbud. Flera tunga regionordförande i LRF bland annat Sofia Karlsson Västra Götaland, Peter Borring Östergötland och Hans Ramel Skåne ville 2018 ta frågan ytterligare ett steg, genom att totalt förbjuda all utvinning i alunskiffer. Anledningen till detta är de stora miljökonsekvenser brytning i alunskiffer för med sig, samt de gigantiska dagbrott det skapar.

I samband med att förbudet mot uranbrytning hävs blir dörrarna vidöppna för gruvprospekteringsföretag att återigen ansöka om undersökningstillstånd i områdena på och omkring Billingen, Ålleberg, Mösseberg, Plantaberget och Kinnekulle. Ett undersökningstillstånd är en inmutning och ger gruvprospekteringsföretaget ensamrätt att undersöka mineraler och andra brytvärda metaller. Tillståndet är tidsbegränsat till några år och kan förlängas. När det kanadensiska gruvprospekteringsföretaget Continental Precious Minerals var aktiva i Skaraborg under åren 2007 – 2016 omfattade deras undersökningstillstånd som mest fler än 4000 fastighetsägare i Skaraborg.

Anläggande av ett eller flera dagbrott i Västgötabergen skulle innebära tvångsinlösen av bördig åker- och skogsmark som för tankarna till diktaturstaters konfiskering av mark. Boende skulle tvingas bort från hus och hem på ett sätt vi aldrig upplevt i Sverige. Hur stora konsekvenserna skulle bli för livsmedelsproduktionen i Skaraborg är svårt att överblicka mer än att den skulle påverkas mycket stort. Dagbrott och avfallsberg skulle efter 20 års brytning uppgå till ett 20–30 kvadratkilometer stort område. Lakvatten skulle efter rening slutligen hamna i Vänern, en av Europas största dricksvattentäkter.

Nyligen lät den liberala miljöministern Romina Pourmokhtari meddela att regeringen i en framtid kan tänka sig att ändra lagen så den kan överpröva en kommuns veto mot etablering av kärnkraftverk. Med det uttalandet ligger det nära tillhands att regeringen kan vilja ha verktyg att också kunna överpröva ett kommunalt veto mot uranbrytning.

Moderaternas gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson från Norrbotten har tidigare i Sveriges radio pekat ut Billingen och Västergötland som en lämplig plats att starta uranbrytning på, något som hans moderata riksdagskollega Sten Bergheden avfärdat, dock utan större trovärdighet. Gruvor för uranbrytning och metaller till batteritillverkning ligger ofta i öknen eller i glest befolkade områden. Här skiljer Skaraborg ut sig som tättbefolkat med en levande och myllrande landsbygd. Bönder, skogsägare, fastighetsägare och boende har tidigare vunnit kampen om Västgötabergen, nu är det dags att göra sig beredda på en ny strid.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.