Tisdag 28 september 2021

Förlorare eller vinnare?

Sverige har en ny regering, Stefan Löfven återinträder men med kraftigt försvagat regeringsunderlag. Det är svårt att se någon som kan klassas som vinnare på den politiska röra som varit under de senaste veckorna.

Vänsterpartiet som tillsammans med Sverigedemokraterna iscensatte riksdagens omröstning som slutade med att regeringen Stefan Löfven föll har visserligen blivit tydliga med att de i fortsättningen inte kommer agera dörrmatta åt Socialdemokraterna. Samtidigt visar Vänsterpartiets agerande att de inte är ett tillförlitligt parti att bygga ett långsiktigt regeringsunderlag på. Relationen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är mer frostiga än på länge.

Vem som är nöjdast av Stefan Löfven och Ulf Kristersson efter onsdagens statsministeromröstning går bara att gissa. Ulf Kristersson slapp sy ihop en M, KD regering med L som dörrmatta och helt beroende av Sverigedemokraternas stöd. Kristersson sa i sitt tal i riksdagen innan omröstningen att reformkraften hos Stefan Löfven saknas. Men vilka reformer och vilket inflytande han skulle varit beredd att ge Sverigedemokraterna har han inte behövt svara på. Återkommande har Kristersson duckat på frågan om vilket inflytande Sverigedemokraterna skulle få. Samtidigt har Jimmy Åkesson inte varit sen att kräva inflytande i förhållande till sin storlek för att stötta en Kristersson/Busch regering.

SD-ledaren har snarare krävt någon form av avtal likt januariavtalet för att stödja en borgerlig regering. I den ekonomiska politiken så står Sverigedemokraterna långt till vänster i synen på bidragssystemen, företagens skatter och statens utgifter. Frågan är hur länge Kristersson och Busch taktik kommer fungera, att undvika att svara på vilket inflytande de tänker ge Sverigedemokraterna. Inför riksdagsvalet i september 2022 kommer de att avkrävas besked.

Stefan Löfven har under sina sju år som statsminister med sitt lugn och förhandlingsvana trots allt lyckats parera det parlamentariska läget fram till regeringen fick gå. Hans långa förhandlingsvana kommer behövas, om den räcker återstår att se, den kommer dock vara till hans fördel fram till valet 2022. Miljöpartiet är missnöjda med den tre punktsöverenskommelse Centerpartiet förhandlade med regeringen för att släppa fram den ännu en gång. Den första punkten handlar om att ro i land den moderniserade lagstiftning och reformering av arbetsmarknaden som sker till följd av LAS överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter.

Den andra punkten handlar om att stärka äganderätten för landets skogsägare och därmed återerövra att miljö och produktionsmålen i skogspolitiken återställs till vad som en gång var avsikten. Den tredje punkten om att luckra upp strandskyddet är en nödvändighet för att hela Sverige ska kunna utvecklas. Det är inte rimligt att samma krav ska ställas i Stockholms skärgård som i någon av Skaraborgs kommuner, dessutom ges med säkerhet fler dispenser att bryta strandskyddet i Stockholm skärgård än i Skaraborg. Stefan Löfven har gett sitt ord till Centerpartiet att detta ska genomföras under året som återstår till nästa riksdagsval. Punkterna fanns med i januariavtalet som nu fallit.

Centerpartiet är nu det enda av de fyra allianspartierna som håller fast vid linjen sedan valet 2018 och tidigare att inte ge Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande. Vid riksdagens omröstning var det också en liberal riksdagsledamot Nina Lundström som avvek från partilinjen och röstade gult för Stefan Löfven. Hon gjorde detta med motiveringen att Liberalerna i valet 2018 precis som alla Alliansens partier lovade att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Centerpartiet går nu i konstruktiv opposition och kommer lägga en egen budget. Finansutskottet kommer få en avgörande roll när regeringen ska komma att lotsa igenom nästa års statsbudget och därmed flyttas mer makt från regeringen till riksdagen vilket i sig inte behöver vara negativt ur demokratisk synvinkel. Långsiktigt finns det dock alvarliga risker med att budgetföljsamhet och utgiftstak kommer bli svårt att åstadkomma med svaga regeringsunderlag.

Vem som är vinnare eller förlorare är svårt att förutsäga. Svenska folket slapp ett extra riksdagsval mindre än ett år före ordinarie val. Som en konsekvens av de senaste veckornas turbulens bör dock frågan vilken möjlighet en riksdag ska ha att avsätta en regering ställas, så länge det inte finns ett annat regeringsalternativ. I flera andra länder t.ex. Tyskland kan inte parlamentet avsätta en regering utan att ha ett annat alternativ som vinner majoritet. Eftersom vi kan förvänta oss fortsatt svaga regeringsunderlag även efter valet 2022 borde en sådan förändring också genomföras i Sverige.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.