Tisdag 3 oktober 2023

Förslag för att minska oljeberoendet

Fördubbla den svenska biodrivmedelsproduktionen till 2030. Centerförslaget som presenterades den gångna veckan är intressant och bör intressera fler partier i en tid då det blir alltmer uppenbart att beroendet av olja måste minska.

Samtidigt som partierna övertrumfar varandra om vem som kan sänka drivmedelspriset mest och sänka reduktionsplikten är Centerpartiets förslag extra intressant. Sveriges beroende av fossila bränslen måste minskas snabbare än vad som sker nu. Det räcker inte att andelen elektrifierade fordon ökar i nybilsförsäljningen. Ska det på allvar ge effekt och minska beroendet av importerad olja krävs att den svenska biodrivmedelsproduktionen ökas.

Det finns anledning att vara kritisk över den politiska ovilja som varit rådande att ge långsiktiga spelregler kring villkoren för svensk biodrivmedelsproduktion. Politiken har hittills varit för kortsiktig, oavsett vem som innehaft regeringsansvaret och inte gett tillräcklig stabilitet för att våga ta långsiktiga investeringsbeslut. Något som nu Centerpartiet vill råda bot på och väljer att presentera fyra förslag. Ett av dem är att regeringen uppmanas ta fram en långsiktig biodrivmedelsstrategi med förslag på vad som behöver göras för att nå en fördubblad produktion. Centerpartiet jämför med hur regeringen arbetade fram elektrifieringsstrategin som presenterades tidigare i år. I den tog regeringen ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn för att möjliggöra en ökad elektrifiering. Till den strategin finns också en plan för att hantera hinder för att nå målet.

Två av förslagen handlar om ökade resurser genom att öka anslagen till industriklivet för investeringsstöd till anläggningar som kan producera förnybara drivmedel med hjälp av ny teknik. Dessutom vill Centerpartiet införa ett långsiktigt produktionsstöd så producenter får kompensation för merkostnaden att producera förnybara biodrivmedel jämfört med fossila drivmedel. Det kan finnas frågetecken om förslaget till produktionsstöd är helt överensstämmande med EU:s statsstödsregler. Men samtidigt signalerar EU en vilja att snarast minska och helst helt komma bort från beroendet av rysk olja och gas och därför bör alla initiativ som kan snabba på utvecklingen tas i beaktande. Det fjärde förslaget Centerpartiet presenterade handlar om att tillskapa ett snabbspår i tillståndsprocessen, den nödvändiga omställningen ska inte hindras av orimliga byråkratiska tillståndsprocesser som dras i långbänk. Partiet kräver att EU-kommissionens föreslagna snabbspår för förnybar energiproduktion implementeras i svensk lag.

Förslaget om dubblerad svensk biodrivmedelsproduktion till 2030 är också viktigt för svenskt jord- och skogsbruk som har många av lösningarna för att minska beroendet av fossila bränslen. Centerpartiet har sedan i höstas visat att man gått före och levererat förslag på kortsiktiga lösningar som vunnit de andra partiernas och riksdagens gehör för att mildra effekterna av de rekordhöga kostnaderna i svenskt lantbruk. Återstår att se om de andra partierna är lika intresserade av att minska oljeimporten som av kortsiktiga skattelättnader.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.