Fredag 1 juli 2022

Försvara demokratin

Kremls och Rysslands obarmhärtiga krig mot Ukraina är ett folkvidrigt angrepp på den västerländska demokratin och i Ryssland har allt som normalt förknippas med en demokratisk stat monterats ner till noll.

I Sverige ser vi yttrandefrihet, demonstrationsrätt, fri press och media, tillgång till sociala medier och oberoende domstolar som självklarheter. I Sverige förföljs eller trakasseras ingen av polis och militär för att yppat något kritiskt mot landets ledning. Men bara en timmas flygtid bort är situationen en helt annan.

I Ryssland har det under de senaste 15–20 åren succesivt blivit allt svårare för oliktänkande och oppositionella att uttrycka sig och agera. I det tysta har den stora folkmassan accepterat utvecklingen, för levnadsstandarden har blivit avsevärt mycket bättre sedan millenniumskiftet och i städerna är det ingen större skillnad mot något västligt land.  Men sedan kriget startade den 24 februari finns i Ryssland inte längre en fri media, ingen opposition tillåts, de sociala mediekanalerna har stängts ner, demonstrationer är förbjudna och de som genomförs slås besinningslöst ner.

På bara några veckor har ryssarna fått se sina besparingar gå om intet, en valuta/Rubeln som tappat stort i värde och många som inte längre har eller vet om man har ett arbete att gå till. Kommer detta leda till en folklig resning mot Kreml? Knappast inte, under åren 1998–2008 arbetade och reste jag själv frekvent till Ryssland och höll i olika delar av biståndsfinansierat utvecklingsarbete, främst inriktat mot lantbruket och landsbygdsbefolkningen. Jag lärde känna ett luttrat och fogligt folk med en vana att ta motgångar och starta om. Med detta sagt tror jag inte det finns förutsättningar för att någon större folklig protest ska ta fart och driva fram ett maktskifte i landet, även om jag så klart hoppas på det.

Det är Putin som dragit åt snaran om sin egen befolkning och startat ett besinningslöst krig mot Ukraina. Att han och Kreml dessutom återkommande riktar hot om vedergällning mot Sverige och Finland om medlemskap i Nato blir verklighet är fullständigt oacceptabelt. Det är oroväckande att se att dagens ledning i Kreml helt saknar respekt och acceptans för att varje demokrati själva måste få fatta beslut i egna avgörande säkerhetspolitiska val.

Det fanns en tid efter Berlinmurens fall då ett nytt och mer öppet Europa tog form. Utvecklingen har förvisso gått olika fort fram i de forna östländerna, detta till trots har utvecklingen varit gynnsam av att ekonomier och folk har integrerats med varandra i Europa. Den enighet som EU visat i sitt agerande för Ukrainas sak och mot Kremls agerande inger, trots det fasansfulla som nu sker, hopp om en ljusare framtid. Det stora engagemanget som nu finns i hela EU för att hjälpa flyktingströmmarna från Ukraina imponerar. I det skede som kriget nu befinner sig kommer vi alla att få vara beredda på uppoffringar, solidariteten med Ukrainas folk för Ukrainas sak måste gå först.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.