Onsdag 3 juni 2020

Försvara dricksvattnet!

Brist på mat och vatten är ett hot mot fred och stabilitet. Bristen följer på miljöförstöring, ökande befolkning och accelererande klimatförändringar.

Den leder till konflikter, krig och migration. Människor flyr till områden på jordklotet, där det finns möjlighet att överleva. Detta är en säkerhetspolitisk realitet, som inte möts med fler granater, bomber, stridsvagnar och attackplan.

Sverige har gott om vatten. Men även här sjunker grundvattennivåerna. För fjärde året i rad är nivåerna mycket låga. Ett problem för många med egen brunn. Men också för kommuner som är beroende av grundvattentäkter.

Idag hämtar 300 000 personer sitt dricksvatten från Vättern. En kvarts miljon i Örebro län står på tur. Planer finns att bygga en tunnel, som kan förse dessa med Vättervatten. Ända upp i Mälardalen pågår liknande diskussioner.

Det finns en lång rad starka skäl för att vara väldigt rädda om det vatten vi använder. Det finns mängder av skäl att vara ytterst varsam med natur, fauna och miljö i och kring sjön Vättern.

Men idag hotas Vättern. Ett exempel är planer på gruvdrift norr om Gränna. Men det stora säkerhetshotet står den svenska försvarsmakten för.

Som en följd av en militär rustningsspiral ökas försvarets verksamhet i Karlsborg. Fler granater ska skjutas ut i Vättern, och fler flygplan ska lyfta och landa på flygfältet vid sjöns strand. Ja, till och med andra länder lär inbjudas att skjuta granater i vårt vatten.

Det minsta man kan begära av Försvarsmakten är att sopa rent runt egen dörr när det gäller att värna vår miljö. Trots att det är bevisat att flygfältet vid Karlsborg är kontaminerat av PFAS-gifter, så vägrar Försvaret att ens utreda detta problem.

Myndigheten gör allt för att trixa sig genom nödvändiga tillståndsprövningar. Det blir aldrig någon helhetsprövning av all militär verksamhet vid Karlsborg – det ser Försvarsmakten till genom att splittra upp sina ansökningar, så att det är omöjligt att pröva helheten.

Och när man ska söka tillstånd för att femdubbla flygrörelserna på flygplatsen så lämnar man först in en ansökan hos länsstyrelsen, för att en tid därefter lyfta ut dränering kring startbanorna till den ”egna” miljömyndigheten.

Det är anmärkningsvärt att statliga myndigheter är beredd att godkänna fler flygrörelser, utan att först kräva stopp på utsläpp av miljögifter från flygplatsen. Länsstyrelsen nöjer sig att begära att försvaret ”ska utreda frågan” – men följden är att under tiden kan verksamheten pågå utan restriktioner.

Men inte ens detta kan den enorma statliga försvarsmyndigheten tolerera. Nej, Försvaret vill inte ens göra utredningen om PFAS-gifter. Gifterna ska istället lösas ut i bäckar, åar och Vättern.

Idag slås larm om att det är alldeles för höga halter av farliga PFAS-gifter i många vattentäkter. Forskare menar att nuvarande gränsvärden dessutom är alldeles för lågt satta.

Vad ska vi med ett Försvar till, som inte är beredd att försvara vårt dricksvatten? Och som trixar och smiter från sitt miljöansvar? Det är tragiskt att medborgare måste ta strid mot militära särintressen i denna fråga.

Den naturliga säkerhetspolitiska prioriteringen borde vara att skydda vårt vatten!

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.