Fredag 25 juni 2021

Förvånansvärt tyst

Valkretsen Västra Götalands Östra omfattar Skaraborg och har tio folkvalda riksdagsledamöter som ska vara Skaraborgarnas röst i riksdagen. Under denna drygt halvgångna mandatperiod har det varit ovanligt tyst från ledamöterna trots att det inte saknas viktiga frågor att engagera sig i och bilda opinion för. För väljaren är det svårt att bilda sig en uppfattning om vad och på vilket sätt ledamöterna driver för Skaraborg viktiga frågor i riksdagsarbetet.

I slutet av förra året så intervjuades en nykomling från varje riksdagsparti i radioprogrammet Nordengren och Epstein. En av de intervjuade var centerpartisten Lars Thomsson riksdagsledamot från Gotland. I programmet poängterade han att i riksdagen är han främst gotlänning, som riksdagsledamot är det hans uppgift att vara gotlänningarnas röst, mer än partiets.

I riksdagens viktiga arbete behöver hela Sverige perspektivet finnas med, det är också huvudsakliga anledningen till att den svenska riskdagen består av 349 ledamöter.  I nordisk jämförelse en till synes stor folkvald församling med ungefär dubbelt så många ledamöter som Norge, Finland och Danmark.

Skaraborg och Västsverige har genom åren oavsett regeringar haft få statsråd och statssekreterare från vårt geografiska område. Det gör att riksdagsledamöterna får en än viktigare roll att lyfta, driva och bilda opinion för Skaraborgs specifika frågor. Kanske är det så att våra ledamöter gör ett fantastiskt arbete utskotten och i respektive riksdagsgrupper med att lyfta behoven av satsningar på Västra Stambanan, våra vägar inte minst det finmaskiga vägnätets behov.

Hur våra västgötaberg med sin alunskiffer långsiktigt ska skyddas från miljöförstörande exploatering, hur den viktiga fordonsindustrin med underleverantörer ska klara omställningen till fossilfri fordonsflotta utan att arbetstillfällena ska flytta från Skaraborg och Sverige.  Vad görs i den för Skaraborg så viktiga frågan om svenskt lantbruks och livsmedelsindustrins konkurrenskraft. För att nämna några av de frågor som har särskilt stor betydelse för Skaraborgs framtid.

I rättvisans namn ska dock tilläggas att det finns skillnader även på Skaraborgsbänken. Moderaten Sten Bergheden ligger i en egen klass när det gäller att synas i press och sociala medier, men från andra som personkryssade KD ledaren Ebba Busch är engagemanget för Skaraborgs frågor osynliga. Den socialdemokratiska bänken med tre ledamöter gör heller inget större väsen av sig och vänsterpartisten Jessica Thunander Falköping har inte gjort speciellt mycket för att bli känd i större krets än de mest partitrogna.

Partiernas nomineringsarbete inför nästa års riksdagsval ligger i startgroparna. Det borde än mer än tidigare under mandatperioden ligga i ledamöternas intresse att visa upp vad man gör som folkvald och hur man lyfter Skaraborgsfrågor i riksdagsarbetet. För gotlänningen och centerpartisten Lars Thomsson gäller Gotland främst i riksdagens arbete. Vad gäller för Skaraborgs tio riksdagsledamöter?

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.