Söndag 23 september 2018

Gökunge tar tågpengar

Det är dystra kommentarer från näringsliv och politiker i Västra Götaland om Trafikverkets förslag till ny transportplan.

Planen gäller åren 2018-2029 och innehåller investeringar för 622,5 miljarder kronor för tågtrafik, sjöfart och vägtrafik.

Nu är det kanske inte riktigt så nattsvart för Västra Götaland. Det finns flera positiva besked som bör lyftas fram:

Utbyggnaden av E20 genom Skaraborg fullföljs. Givetvis tack vare en hög medfinansiering från kommuner och region. Sjöfarten genom Göta älv och i Vänern kan tryggas genom att nya slussar ska byggas i Trollhättan. Visserligen finansieras inte allt under denna planperiod. Men det viktiga är att utslitna slussar ersätts och är på plats år 2030. Västlänken fullföljs också.

Ett fjärde besked är egentligen ett ”icke-besked”. Under det senaste året har försöksballonger sänts ut från Trafikverket om att lägga ner ”lågfrekventa” linjer. Kinnekullebanan har nämnts. Men Trafikverket föreslår inte någon nedläggning, vilket naturligtvis är positivt. Istället läggs pengar på vissa reinvesteringar utmed banan. Även om det borde vara mer.

Det som oroar rör Västra stambanan. För även om Trafikverket fullföljer de underhållsåtgärder som pågått under flera år utmed banan – som nya kontaktledningar, förbispår etc. – så ger detta inget kapacitetslyft.

Ett kapacitetslyft kan enkelt åstadkommas med ytterligare dubbelspår från Göteborg. I en första etapp till Alingsås. I en andra  etapp vidare till Falköping. Dubbelspår Alingsås-Göteborg kostar cirka 14 miljarder kronor. Men de pengarna finns inte med i planen.

Varför då? Jo, pengarna räcker inte, eftersom de nya höghastighetsbanorna mellan storstäderna ska anslagsfinansieras och inte lånefinansieras.

”Med en anslagsfinansierad utbyggnad av höghastighetsjärnvägen kommer utbyggnaden att ta lång tid” skriver Trafikverket och reducerar hela projektet genom att sänka  maxhastigheten för dessa tåg till 250 km/timme.

I mars 2016 varnade vi för att de 200-300 miljarder som måste fram för att bygga höghastighetsbanorna kan bli ”gökungar” i trafikplaneringen.

Nu är vi där; gökungen gröper nu ur utrymmet för andra angelägna satsningar.

Det är märkligt att staten inte lånar till framtidsinvesteringar. Varför ska dagens skattebetalare stå för hela notan? Det är väl högst rimligt att slå ut kostnaden över en längre tid?

Men så är det inte, och då finns inga pengar till dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. Även om det är en mycket lönsam investering.

Höghastighetsbanan tycks vara helig i regionen. Få politiker vågar ifrågasätta den. Vi ska inte ställa projekt mot projekt, heter det.

Men om verkligheten är att vi löser fjärrtrafiken mellan Göteborg till Stockholm lättare, snabbare och billigare via västra stambanan! Vad är problemet?

Då är det ju bättre att satsa på regiontåg mellan Göteborg, Borås och Ulricehamn – vilket ju egentligen är vad regionpolitikerna innerst inne är ute efter. Det skulle dessutom bli mycket billigare för skattebetalarna.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.